Fastighetsägarens medgivande


Här hittar du information om fastighetsägarens medgivande

Bostadsanpassningsbidrag lämnas endast om fastighetsägaren har medgett att anpassningsåtgärderna får utföras.

Medgivande

För att bostadsanpassningsbidrag ska kunna beviljas krävs det att samtliga fastighetsägare och, i förekommande fall, nyttjanderättshavare har lämnat sitt tillstånd till att åtgärderna får utföras. I kravet på medgivande ingår också att fastighetsägaren frånsäger sig rätten att kräva ersättning från den sökande för att återställa anpassningsåtgärderna. Bidrag för återställning kan under vissa förutsättningar beviljas genom återställningsbidrag. Läs mer under fliken Återställningsbidrag.

Stadsbyggnadsförvaltningen kan, i de fall sökande bett om hjälp, inhämta fastighetsägarens medgivande för sökande. Vi skickar då ett ägarmedgivande till er med de åtgärder som bedöms som bidragsberättigade. Medgivandet är sökandes värdehandling och kommer sedan att skickas till sökande tillsammans med beslutet. Stadsbyggnadskontoret kan inte bevilja bidrag om fastighetsägaren inte ger sitt medgivande.

Som information skickar vi alltid via e-post en kopia på beslut om bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägaren.

Generellt medgivande för vissa åtgärdstyper

För att spara resurser för fastighetsägare, kommunen och för att underlätta för sökande har en överenskommelse om ett generellt ägarmedgivande tecknats mellan kommunen och ett antal fastighetsägare. Överenskommelsen innebär att vid beslut om bostadsanpassningsbidrag behöver sökande inte i varje enskilt fall inhämta fastighetsägarens samtycke till att åtgärden vidtas.

Den här typen av förändringar gäller överenskommelsen för:

  • borttagning/anpassning av trösklar
  • montering av stödhandtag
  • installation av spisvakt
  • installation av förstärkt belysning
  • installation av dörrautomatik på entrédörr, hissdörr, dörr till allmänt utrymme eller på lägenhetsdörr
  • IR- eller radiosändare till dörrautomatik.

För övriga åtgärder behöver sökande inhämta fastighetsägarens medgivande.

Kontakta Stadsbyggnadsförvaltningen om du som fastighetsägare är intresserad av att veta mer om generellt medgivande.