Vem som kan söka bostadsanpassningsbidrag

Här kan du som läsa om vem som kan söka bostadsanpassningsbidrag.

Person med funktionsnedsättning kan söka

Det är personen med funktionsnedsättning som kan ansöka om bostadsanpassningsbidrag och som även är bidragstagaren. Det innebär att personen med funktionsnedsättning är sökande.

Om någon annan äger bostaden

Om någon annan är personen med funktionsnedsättning äger bostaden eller står på kontraktet för bostaden med hyres- eller bostadsrätt eller har nyttjanderätt kan personen bara få bostadsanpassningsbidrag om ägaren eller den som har nyttjanderätt lämnar sitt medgivande.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Det går att ansöka om bostadsanpassningsbidrag på två olika sätt:

  1. Enklast är att göra en ansökan via e-tjänst på www.goteborg.se/bostadsanpassningsbidrag. Då kan den sökande direkt få en bekräftelse på att ansökan har registrerats och följa ärendet under handläggningsprocessen via tjänsten ”Mina ärenden”. Om sökanden har skyddade personuppgifter går det inte att ansöka via e-tjänsten. Personen måste istället ansöka via pappersblanketten. Samma sak gäller för personer som hyr sin bostad i andra hand.

  2. Pappersansökan görs på en särskild blankett som finns att skriva ut eller beställas från bostadsanpassningsenheten på stadsbyggnadsförvaltningen. Ansökningsblanketten hittar du under Trycksaker & blanketter.