Återanvändning av bostadsanpassade lägenheter


Här kan du som är fastighetsägare läsa om hur staden återanvänder bostadsanpassade lägenheter till andra personer med funktionsnedsättning.

Bostadsanpassade lägenheter till personer med funktionsnedsättning

I Samarbetsavtalet har fastighetsägarna och Göteborgs Stad överenskommit att lägenheter som har anpassats med bostadsanpassningsbidrag ska återanvändas. Detta innebär att fastighetsägarna överlåter till stadsbyggnadsförvaltningen att anvisa dessa lägenheter till personer med funktionsnedsättningar.

Samarbetsavtalet

Kriterier för att återanvända lägenheter

Lägenhet som anpassats med bostadsanpassningsbidrag ska uppfylla följande kriterier:

1. Ha hiss med plats för rullstol eller vara lägenhet i markplan

2. Ha anpassningar som medfört delvis ombyggnad av kök och/eller badrum enligt följande:

Om anpassningen avser kök:

  • Anpassat kök ska vara helt eller delvis anpassat med höj/sänkbara enheter och/eller knäfritt.

Om anpassningen avser badrum:

  • Anpassat med duschplats utan kanter.

  • Passagemått om minst 76 cm

Funktionella lägenheter till personer med funktionsnedsättning

Lägenheter som inte har anpassats med bostadsanpassningsbidrag men som i övrigt är funktionella ska uppfylla följande kriterier:

  1. Ha hiss med plats för rullstol eller vara lägenhet i markplan.

  2. Ha ett badrum som uppfyller följande kriterier:

  • Duschplats utan kanter.

  • Badkaret ska kunna lyftas ut och duschplats erhållas där väggar och golv får vatten begjutas, enligt fastighetsägarens bedömning.

  • Passagemått om minst 76 cm.

  • Golvyta i badrummet som medger en svängdiameter om minst 120 cm för att kunna vända med rullstol.

Hyresförluster i samband med anvisning

Kommunen, genom stadsbyggnadsförvaltningen, ska ersätta fastighetsägaren för eventuella hyresförluster som denne drabbas av under den tid det tar för stadsbyggnadsförvaltningen att antingen anvisa lägenheten till annan hyresgäst eller meddela fastighetsägaren att kommunen inte har intresse av att anvisa lägenheten.

Stadsbyggnadsförvaltningen har dock rätt att inom 10 arbetsdagar från det att information om ledig anpassad lägenhet lämnats, bedöma om återanvändning av anpassad lägenhet inte är lämplig och därmed återlämna lägenheten till fastighetsägaren utan kostnad.