Frågor och svar om bostadsanpassning

Här hittar du vanliga frågor och svar om bostadsanpassningsbidrag.

På Boendeportalen finns information om syftet med intyget och vilken information som bör vara med. Det måste finnas en klar och entydig koppling mellan sökandes funktionsnedsättning och behovet av åtgärd. Vilket ord du använder för att styrka nödvändigheten är oväsentligt, men det ska entydigt framgå om du på ditt tjänsteansvar bedömer att den sökande har så stora problem att behovet av anpassning är nödvändig. Läs mer om vad som ska ingå i intyget.

Saknar du din fråga? Maila den till oss på bostadsanpassning.fk@stadsbyggnad.goteborg.se så får du svar.


 • När ska jag som fastighetsägare skriva på ett ägarmedgivande?

  Sökande som bor i hyresrätt eller bostadsrätt bör kontaktar sin hyresvärd eller bostadsrättsförening för ett skriftligt medgivande till att anpassningsåtgärden de beviljats bidrag för får utföras. Av medgivandet bör också framgå av att sökande inte kommer bli skyldig att återställa lägenheten till ursprungligt skicka vid avflyttning eller i annat fall.

  Fastighetskontoret kan, i de ärenden sökande bett om hjälp, inhämta fastighetsägarens medgivande för de åtgärder som bedöms som bidrags berättigande. Fastighetskontoret har tecknat en överenskommelse med ett antal fastighetsägare om ett generellt medgivande för vissa åtgärdstyper. Läs mer under ”Fastighetsägarens medgivande”.

  Observera att fastighetsägare av bostadshus (hyreshus och bostadsrättshus) kan ansöka om återställningsbidrag för kostnader för att ta bort anordningar som bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Läs mer om detta under Återställningsbidrag.

 • Vem har ansvar för service och underhåll av utrustning som installeras med stöd av bostadsanpassningsbidrag?

  Den sökande som beviljats bidrag för en anpassning kan även få bidrag för reparation och service av denna om reparationen inte utgör normalt bostadsunderhåll. Bidrag lämnas alltså endast för åtgärder/utrustning som är så speciell eller avancerad att underhåll och reparation måste skötas i en särskild ordning.

  Exempel på normala underhållskostnader, som inte är bidragsberättigande, är kostnader för att byta ut eller reparera termostatreglerade kranar, ramper, trätrall på balkong med mera. Bidrag lämnas alltså inte för dessa kostnader även om bidrag lämnats för själva installation.

  Exempel på utrustning som bidrag kan lämnas för reparation av är automatiska dörröppnare, hissar, rullstolsgarage, höj- och sänkbara lyftar i kök eller badrum med mera.

  För att få utrustningen reparerad måste den sökande (eller fastighetsskötaren) göra en felanmälan via telefon till någon av handläggarna. Därefter beställer fastighetskontoret arbetet från den leverantör som installerat utrustningen.

 • Hur gör jag som fastighetsägare om jag vill ställa krav på utformningen vid en bostadsanpassning?

  Som fastighetsägare kan du till viss del ställa krav på utformning av anpassningen i din fastighet. Vid större anpassningar tar handläggaren ofta kontakt med dig under handläggningsprocessen för att säkerställa att bidrag beviljas till en åtgärd som du är nöjd med. Du har alltid möjlighet att kontakta oss för synpunkter när du fått kännedom om en anpassning.

 • Vem står för kostnader för el i samband med belysning och laddningsmöjlighet för elektrisk utrustning?

  Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte för kostnader för drift av utrustning som bidrag beviljats för. Det innebär att frågan om kostnad för el i samband med till exempel förstärkt belysning och laddning av elrullstol är mellan hyresgästen och fastighetsägaren.