Att skriva intyg


Här har vi samlat information om vad som är viktigt att tänka på när du skriver intyg till ansökningar om bostadsanpassningsbidrag.

Intygets betydelse

Intyget kan vara avgörande för om bidrag kan lämnas eller inte. Därför har vi samlat information om vad det är viktigt att tänka på för dig som skriver intyg till ansökningar om bostadsanpassningsbidrag.

Intygsskrivarens roll

Att skriva intyg är svårt men det är du som intygsskrivare som har sakkunskapen och befogenheten att skriva intyg. Stadsbyggnadsförvaltningen får inte bestämma hur du ska göra din bedömning eller diktera innehållet. Det är du som intygsskrivare som avgör vilken metod som är lämplig för att du på ditt tjänsteansvar ska kunna bedöma och motivera ditt ställningstagande i intyget.