Rapporter


Här hittar du de senaste resultaten från stadens kartläggning av hemlöshet (BoInvent1).

Rapporter om kartläggning av hemlöshet

Göteborgs Stad kartlägger årligen hemlösheten utifrån Socialstyrelsens definition av hemlöshet. Du hittar de senaste resultaten av kartläggningen på goteborg.se.

Socialstyrelsens definition av hemlöshet

Här finns även en länk till Socialstyrelsens definition av hemlöshet, en definition som Göteborgs Stad använder sedan 2015 Socialstyrelsens definition av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.