Introduktionsperiod


Alla nyexaminerade lärare har rätt till en introduktionsperiod och att få stöd under sitt första år i yrket. Inom grundskoleförvaltningen får alla nyexaminerade lärare en mentor. Mentorns uppgift är att stötta och hjälpa nyexaminerade lärare på väg in i yrket.

Om introduktionsperioden

Introduktionen för nyexaminerade lärare består av flera delar:

  • En introduktionsplan som den nyexaminerade lärarens rektor tar fram tillsammans med den nyexaminerade läraren.
  • En gemensam uppstartsträff för mentorer och nyexaminerade lärare i staden. 
  • En mentor som har samma ämnes- och/eller stadiebehörighet som läraren själv. Mentorn kan arbeta på samma skola som den nyexaminerade läraren, eller på en annan skola i Göteborgs Stad.
  • Cirka 10 mentorsamtal under introduktionsperioden. Till dessa finns ett reflektionsmaterial för  nyexaminerad lärare och mentor att samtala kring. 
  • Två aktiviteter särskilt riktade till nyexaminerade lärare. 
  • Två aktiviteter särskilt riktade till mentorer om coachande förhållningssätt och samtal. 
  • Gemensam litteratur för nyexaminerad lärare och mentor.