Anmälan till vårens utbildningar är nu stängd


Publicerad 18 januari 2024

Här hittar du information om överförmyndarens utbildningar

Till hösten kommer överförmyndaren hålla ytterligare utbildningar för personer som vill bli god man. Info om anmälan och liknande kommer i mitten på juni på www.goteborg.se/bligodman