Gåva


Som god man eller förvaltare har du inte rätt att skänka bort huvudmannens tillgångar. Det finns alltså ett gåvoförbud. Förbudet innebär att överförmyndaren saknar möjlighet att samtycka till gåvor. Det är därför meningslöst att vända sig till överförmyndaren och ansöka om samtycke till gåva.

Som god man eller förvaltare har du inte rätt att skänka bort huvudmannens tillgångar. Det finns alltså ett gåvoförbud. Förbudet innebär att överförmyndaren saknar möjlighet att samtycka till gåvor. Det är därför meningslöst att vända sig till överförmyndaren och ansöka om samtycke till gåva.

Gåvoförbudet gäller all huvudmannens egendom, dvs. inte bara pengar.

Vid godmanskap behåller huvudmannen sin rättshandlingsförmåga. Han eller hon kan därför – förutsatt att han eller hon förstår innebörden av gåvan – lämna en gåva. Gåvoförbudet tar alltså enbart sikte på ställföreträdaren!

Vid förvaltarskap saknar huvudmannen rättshandlingsförmåga. Huvudmannen kan därför inte skänka bort sina tillgångar (inte ens med förvaltarens samtycke).

Om huvudmannen i ett förvaltarskap uttrycker att han eller hon vill skänka
till exempel en summa pengar till någon, har förvaltaren möjlighet att vända sig till tingsrätten och begära att förvaltarskapet ska jämkas så att gåvan kan genomföras. Förvaltaren rekommenderas dock att först kontakta överförmyndaren för en diskussion om vad som är lämpligt.

Det är klart olämpligt att man som god man tar emot en gåva från huvudmannen. Skulle huvudmannen stå på sig och verkligen vilja genomföra gåvan, måste en ny god man (enligt 11 kap. 2 § föräldrabalken) förordnas. Ett sådant beslut fattas av överförmyndaren. Det är alltså inte tillåtet att ta emot pengar eller något annat från huvudmannen om det inte finns ytterligare en god man förordnad.