Nätverk

I Göteborg finns ett nätverk för gode män för ensamkommande barn. Nätverket är ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för dig som god man.

 

Nätverket nås på e-postadressen: natverketgmekb@hotmail.com