Registrering av lönekonto


Då Göteborgs Stad betalar arvodet till dig som god man eller förvaltare behöver du registrera ditt ”lönekonto” för att arvodet ska kunna betalas ut. Detta kan göras på olika sätt.

Direkt på Swedbanks hemsida 

Genom Swedbanks hemsida kan du registrera ditt konto direkt här.

Genom att lämna in blankett 

Blanketten lämnar du till närmaste Swedbankkontor där de hjälper dig med registrering av kontonumret. Du kan även gå till din egen bank och be dem att skicka informationen till Swedbank. 

Nedan finner du Göteborgs Stads blankett för registrering och ändring av lönekonto.

Blankett för registrering av lönekonto