Samtycke och tillstånd


Vissa åtgärder som du gör för den omyndige kräver överförmyndarens samtycke, som en säkerhet för att åtgärden ligger i barnets intresse. Om du är osäker på vad som gäller när du ska utföra en rättshandling – kontakta överförmyndaren.

Situationer då du behöver överförmyndarens samtycke

Ansökan om samtycke

För att få ett beslut om samtycke från överförmyndaren ska du göra en skriftlig ansökan. På länkarna ovan hittar du mer information om hur du gör för att ansöka om samtycke vid de olika rättshandlingarna.

Förbud mot gåvor

En förmyndare får inte ge bort den omyndiges tillgångar.