God man för ensamkommande barn

Ett ensamkommande barn är en person under 18 år, utan uppehållstillstånd, som kommer till Sverige utan sin/sina vårdnadshavare eller någon annan som kan anses ha trätt i vårdnadshavarens ställe. Dessa barn ska enligt lag få en god man förordnad för sig.

En god man för ett ensamkommande barn, företräder barnet som både vårdnadshavare och förmyndare. Detta betyder att den gode mannen ansvarar för och företräder barnet i både personliga och ekonomiska förhållanden.

Här kan du läsa mer om olika delar av redovisning av uppdraget som god man för ensamkommande barn.

Här kan du läsa mer om det löpande uppdraget som god man för ensamkommande barn.

Här kan du läsa mer om arvode för god man för ensamkommande barn.