Redovisning och granskning

Som god man för ensamkommande barn är du skyldig att redovisa ditt uppdrag samt din hantering av barnets ekonomi till överförmyndaren.