Förteckning


När du blivit förordnad som god man har du två (2) månader på dig att inkomma med en förteckning. I förteckningen ska du redovisa barnets tillgångar och skulder per förordnandedagen, det vill säga den dag du blev utsedd som god man.

Om barnet inte har några tillgångar eller skulder ska du ändå komma in med en förteckning som i det fallet redovisar 0 kronor i tillgångar och 0 kronor i skulder. När överförmyndaren granskar en förteckning där det framgår att tillgångar saknas eller är låga, fattas samtidigt ett beslut om ”lättnad i kontroll”.  Om inte överförmyndaren meddelar annat har du rätt att fortsättningsvis redovisa i förenklad form. Redovisningen görs på av överförmyndaren framtagen e-tjänst eller blankett, och lämnas in två gånger per år.

Om barnet under uppdragets gång får större tillgångar, utöver de vanliga ersättningarna såsom CSN eller dagersättning, måste du meddela överförmyndaren detta. 

Observera att du inte behöver lämna in någon förteckning när du tagit över ett uppdrag från någon annan god man, det vill säga om det skett ett byte av god man.

Förteckningsblankett