Redovisning

Som förmyndare kan du vara skyldig att redovisa vad som händer med den omyndiges ekonomi. Det finns tre olika typer av redovisningar: förteckning, årsräkning och sluträkning.

I vår informationsbroschyr "Föräldrar som förmyndare" kan du läsa mer om kontrollerad förvaltning, särskild överförmyndarkontroll och överförmyndarspärrade konton.
Informationsbroschyr Föräldrar som förmyndare 

Här hittar du mer information om förteckning för omyndig

Här hittar du mer information om årsräkning för omyndig

Här hittar du mer information om sluträkning för omyndig