Slutredovisning

Ett godmanskap för ensamkommande barn upphör genom särskilt beslut av överförmyndaren eller automatiskt då barnet fyller 18 år.

Ett särskilt beslut om upphörande sker till exempel då:

  • barnet permanent lämnar Sverige
  • barnet avvisas (utvisas)
  • barnets föräldrar kommer till Sverige
  • en särskilt förordnad vårdnadshavare utses för barnet
  • barnet avviker och inte längre har kontakt med den gode mannen (upphör efter 3 månader från avvikandet)
  • godmanskapet av någon annan anledning inte längre behövs

Då ett godmanskap för ensamkommande barn av någon anledning har upphört ska den gode mannen slutredovisa sitt uppdrag till överförmyndaren. Den sista dagen för godmanskapet blir antingen dagen innan barnet fyller 18 år eller det datum då överförmyndaren tar beslut om upphörande. Det är detta datum som du ska redovisa som din slutdag.

Använd e-tjänsten eller blanketten för redovisning av uppdraget som god man för ensamkommande barn som du finner här.