Till innehåll

För dig som är god man, förvaltare eller förmyndare

Välkommen till överförmyndarens sida för dig som är god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn eller särskilt förordnad vårdnadshavare samt för dig som är förmyndare. Här finner du information om redovisning av ditt uppdrag, om arvode och ersättningar för utfört uppdrag, hur du ansöker om överförmyndarens samtycke och tillstånd till olika åtgärder och svar på vanliga frågor. Alla våra blanketter som du kan behöva i ditt uppdrag finns samlade på sidan.

Aktuellt

Information om antal uppdrag som ställföreträdare

Publicerad 21 september 2021
Överförmyndarnämnden har beslutat att införa en övre gräns för antal uppdrag en ställföreträdare kan ha.

Kommentar angående företagsannons

Publicerad 14 september 2021
.

Angående utebliven arvodesutbetalning i augusti

Publicerad 9 september 2021
I augusti hade vi ingen utbetalning av arvode. Detta var enligt plan men vi har brustit i att informera om saken vilket vi beklagar.
${loading}