Till innehåll

För dig som är god man, förvaltare eller förmyndare

Välkommen till överförmyndarens sida för dig som är god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn eller särskilt förordnad vårdnadshavare samt för dig som är förmyndare. Här finner du information om redovisning av ditt uppdrag, om arvode och ersättningar för utfört uppdrag, hur du ansöker om överförmyndarens samtycke och tillstånd till olika åtgärder och svar på vanliga frågor. Alla våra blanketter som du kan behöva i ditt uppdrag finns samlade på sidan.

Aktuellt

Utbetalning av reseersättning har blivit för låg under juli och september

Publicerad 30 september 2022
Överförmyndarens utbetalning av reseersättning för resor med egen bil till ställföreträdare som begärt detta har blivit för låg under juli och september på grund av ett fel i lönesystemet.

Granskningen försenad

Publicerad 1 september 2022
Dessvärre kommer vi i år inte att nå målet om att vara klara med granskningen av årsräkningar för 2021 senast den 15 oktober.

Anmälan till godmansutbildning i överförmyndarens regi

Publicerad 15 augusti 2022
Med start hösten 2022 kommer överförmyndaren att hålla utbildningar i egen regi för att utbilda nya gode män och förvaltare.
${loading}