Redogörelse för utfört uppdrag


Utöver den ekonomiska redovisningen (årsräkning och sluträkning) ska du som god man eller förvaltare även inkomma med en redogörelse över din huvudmans situation och vilka åtgärder du har vidtagit i det aktuella uppdraget. Redogörelsen lämnas in tillsammans med årsräkningen respektive sluträkningen.

I redogörelsen anger du även om du önskar arvode, reseersättning och kostnadsersättning för uppdraget. På redogörelseblankettens baksida finns en resejournal som ska fyllas i om du önskar reseersättning/milersättning.

Glöm inte att skriva under blanketten och lämna in originalet.

Lämna din redogörelse via vår e-tjänst

Du har möjlighet att lämna in din redogörelse via vår e-tjänst. För detta behöver du eventuella underlag i pdf-format. Väl inloggad i vår e-tjänst har du endast en timme på dig att färdigställa din redogörelse.

Länk till e-tjänsten på mina sidor

 

Redogörelse, utfört uppdrag för vuxna