Tolk

Som god man har du vid behov möjlighet att använda tolk i ditt uppdrag. Här finner du information om hur du går tillväga.

Beslut om ersättning av tolk avser endast möten som ligger utanför de möten som ni har med andra myndigheter eller liknande då en tolk tillhandahålls av den som har mötet.

Ansök via e-post till vår förvaltningsbrevlåda overformyndaren@goteborg.se. Se till att du tar med huvudmannens namn, personnummer, hur mycket tid för tolk som behövs, hur många tillfällen som behövs och när eller mellan vilka datum som tillfällen för tolk ska vara. Du behöver även motivera varför det finns ett behov av tolk.

Tolkförmedling i Väst ska anlitas för tolkuppdraget. Ni anger då kundnummer 4261 och ber att fakturan, med huvudmannens namn och personnummer/födelsedata, skickas till överförmyndaren.

Tolkförmedling i Väst hemsida.