Uttag från spärrat konto

För att göra uttag från ett överförmyndarspärrat konto som förmyndare krävs överförmyndarens samtycke. Samma regler gäller för föräldrar som förordnande förmyndare.

Vad innebär det att ett konto är överförmyndarspärrat?

Ett överförmyndarspärrat konto innebär att förmyndarna behöver ansöka om överförmyndarens samtycke för att kunna ta ut medel från det spärrade kontot. Samma regler gäller för både föräldraförmyndare och förmyndare som blivit förordnade av tingsrätten.

Vid ansökan om uttag har överförmyndaren att se till föräldrabalkens krav på att den omyndiges medel i skälig omfattning används till dennes uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Överförmyndaren ska också bevaka att den omyndige inte får betala sådant som ryms inom föräldrarnas försörjningsplikt. Vid bedömningen ska den omyndiges ålder, föräldrarnas villkor samt övriga individuella förhållanden vägas in.

Överföring mellan överförmyndarspärrade konton

Observera att enbart överföring av medel från ett konto till ett annat konto genom en transaktion mellan bankerna enligt kommentaren till 13 kap. 8 § föräldrabalken inte är att jämställa med att ta ut pengar. En ren överföring mellan två överförmyndarspärrade konton genom en transaktion mellan bankerna kan sålunda göras utan samtycke av överförmyndaren. Detta gäller överföringar mellan samtliga former av spärrade konton, exempelvis sparkonton, fasträntekonton och fondkonton.

Mer information?

Här kan du läsa mer om överförmyndarspärrade konton

Ansök om uttag via webben

Ansök om uttag

Ansök om uttag via blankett

Uttag från spärrat konto för omyndig (PDF-blankett)