Vad ingår inte i uppdraget?

Uppdraget som god man för ensamkommande barn är ett mycket brett uppdrag som kan se ut på många olika sätt beroende på barnets behov, bakgrund, förutsättningar och vilja. Det är dock viktigt att veta var gränserna för uppdraget som god man går. Här följer exempel på vad som inte ingår i uppdraget.

Exempel på vad som inte ingår i uppdraget:

  • Sköta den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet, exempelvis att se till att barnet går till skolan och hjälpa till med läxor.
  • Försörja barnet. Det är inte tillåtet att sammanblanda din egen och barnets ekonomi eller att skuldsätta barnet. Du får inte heller i lägga ut pengar för barnets utgifter.
  • Som god man har du inget skadeståndsansvar om barnet förstör eller skadar inredning, lånade datorer eller dylikt.
  • Skicka pengar till barnets anhöriga. Dagersättning ska täcka kostnader för kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar samt täcka utgifter för hälso- och sjukvård, tandvård och läkemedel. Barnbidrag och studiebidrag är en ersättning som ska tillfalla den som har den faktiska vårdnaden om barnet. Det är alltså inte barnets pengar. Gode mannen är skyldig att se till att de ersättningar som barnet får, faktiskt användas på ett sådant sätt som angetts.
  • Öppna barnets post. Varken god man, boendepersonal eller familjehemmet har rätt att öppna barnets post. Barnet måste lämna en fullmakt till den som bör vara med vid öppnandet.
  • Skjutsa barnet till och från olika aktiviteter eller besök, till exempel till sjukhus, tandläkare och olika fritidsaktiviteter.
  • Handla åt barnet, till exempel mat eller kläder.
  • Ingripa vid bråk eller andra konflikter på boendet.
  • Företräda barnet vid den rättsliga prövningen av asylfrågan. Det är det offentliga biträdet som fått uppdraget att företräda barnet i asylärendet. Gode mannen bör inte själv agera genom att skicka in skrivelser till eller kontakta migrationsdomstolarna. Gode mannen bör dock ha en nära kontakt med biträdet.
  • Ansöka om barnets föräldrar ska komma till Sverige. Vare sig gode mannen eller barnet har behörighet att företräda föräldrarna.