Redovisning

Som god man för ett ensamkommande barn som bor i Göteborg är du skyldig att redovisa ditt uppdrag till överförmyndaren två gånger per år. När du redovisar ditt uppdrag kan du samtidigt begära arvode för den aktuella perioden. Vi på överförmyndaren utövar tillsyn över dig som god man genom att granska din redovisning.

Redovisningsperioder

I Göteborg redovisar du för perioderna 1 januari – 30 juni och 1 juli –31 december. Senast två månader efter periodens slut ska din redovisning lämnas in. Första respektive sista gången du redovisar kan perioden bli kortare eftersom du redovisar från den dag du blev förordnad som god man respektive till och med den dag uppdraget upphörde.

Redogör för dina insatser under perioden

I verksamhetens e-tjänst eller blankett för redovisning av uppdraget för ensamkommande barn redogör för dina insatser under perioden. I e-tjänsten eller på redovisningsblankettens baksida kan du kortfattat beskriva dina insatser och vilka kontakter du haft. Du anger även om du begär arvode eller inte för det utförda arbetet.  Mer information om arvode för utfört uppdrag som god man för ensamkommande barn finner du här.

Om barnet under uppdragets gång får större tillgångar, utöver de vanliga ersättningarna såsom CSN eller dagersättning, måste du meddela överförmyndaren detta. 

Redovisa på webben

Observera att du kan endast använda e-tjänsten om barnet som du är god man för vistas (under asylperioden) eller är folkbokfört i Göteborgs kommun. Om barnet vistas eller är folkbokfört i någon annan kommun vänder du dig till överförmyndaren i den kommunen för att redovisa ditt uppdrag.

Redovisa uppdrag för ensamkommande barn

Redovisa via blankett 

Redovisning, god man för ensamkommande barn