God man/Förvaltare


Som god man eller förvaltare tar du hand om huvudmannens ekonomi. Det innebär bland annat att du för räkenskaper över ekonomin, betalar räkningar, sparar kvitton och gör upp en budget. Om du är noga med det regelbundna arbetet underlättar du för dig själv när det är dags att redovisa hur du förvaltat huvudmannens ekonomi i årsräkningen eller sluträkningen.

Information för uppdraget

I länkarna nedan hittar du information avseende såväl den ekonomiska förvaltningen som uppdraget i övrigt. Här finns även stöd för samtyckesärenden samt svar på vanligt förekommande frågor.

Här hittar du information om redovisning

Här hittar du information om samtyckesärenden

Här hittar du svar på vanliga frågor

Här hittar du svar på frågor om arvode

Information om anmälan av behov

För dig som arbetar inom vård- eller socialtjänst har vi här tagit fram en broschyr till stöd för anmälningar om behov av godmanskap eller förvaltarskap.