Blanketter och broschyrer


Nedan finner du våra blanketter och broschyrer. Några blanketter är ifyllnadsbara. För att funktionerna i blanketten ska fungera korrekt krävs att dokumentet öppnas med visningsprogrammet Adobe Reader med undantag för de blanketter som är märkta med "excel". Observera att du ska spara hem blanketterna till din egen dator innan du börjar fylla i dem.

Redovisning och redogörelse

- Förteckning från god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare samt god man för ensamkommande barn (Excel)

Förteckning från god man,förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare samt god man för ensamkommande barn

Förteckning från föräldrarförmyndare

- Årsräkning och sluträkning för vuxna, summerande med löpande bokföring (Excel)

Årsräkning och sluträkning för vuxna

Årsräkning och sluträkning för omyndig

Årsräkning och sluträkning för särskilt förordnad vårdnadshavare

Redogörelse, särskilt förordnad vårdnadshavare

Redogörelse för utfört uppdrag som god man/förvaltare för vuxna (års- och slutredogörelse)

Redovisning, god man för ensamkommande barn

Ansökan om samtycke

Uttag från spärrat konto för vuxna

Uttag från spärrat konto för omyndig

Försäljning av fastighet/bostadsrätt för omyndig

Försäljning av fastighet/bostadsrätt för vuxna

Förvärv av fastighet/bostadsrätt för vuxna

Förvärv av fastighet/bostadsrätt för omyndig

Kapitalplacering för vuxna

Kapitalplacering för omyndig

Starta rörelse för omyndig

Övrigt

Begäran om entledigande från uppdraget som ställföreträdare

Lämna klagomål på ställföreträdare

Årlig granskning av förvaltarskap

 - Registrera lönekonto

Begäran om anstånd för inlämning av årsräkning

Kvittens för överlämning av kontanter

Checklista nytt uppdrag som god man och förvaltare

Broschyrer

Årsräkning, redogörelse och arvode

Dags att lämna in förteckning

Föräldrar som förmyndare

Uppdraget som god man eller förvaltare

Bevaka en huvudmans rätt i dödsbo

Särskilt förordnad vårdnadshavare