Till sidans huvudinnehåll

Ägare av flerbostadshus och bostadsrättsföreningar

Den här informationen är till för dig som äger eller förvaltar flerbostadshus och bostadsrätter. Här beställer du hämtning av avfall och kan läsa om avfallstaxor, hur avfallet hämtas vid helgdagar, hur du skapar bra arbetsmiljö för din sophämtare, och mycket annat.

Fastighetsnära insamling av förpackningar - För flerbostadshusägare

Senast 2027 ska alla hushåll i Sverige kunna lämna förpackningar för återvinning på ett sätt som är lika enkelt som hushåll i dag lämnar sitt matavfall och restavfall på. Fastighetsägare som inte redan har infört fastighetsnära insamling av förpackningar behöver börja planera för det. Kretslopp och vatten ansvarar för insamlingen men du som äger eller förvaltar flerbostadshus tecknar avtal direkt med en entreprenör som utför tjänsten.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kretslopp och vatten har ett nyhetsbrev för dig som äger eller arbetar med flerbostadshus i Göteborg. I brevet får du viktig information och nyheter om avfall, vatten och avlopp. Vi hoppas att det ska hjälpa dig i ditt arbete.

Bygg bra avfallsrum

Alla gillar ljusa och fräscha soprum där man kan lämna sorterat avfall. Motivationen att hålla ordning och göra rätt ökar och renhållarna kan enklare utföra sitt arbete.

Öppna bytesrum

Ge boende möjlighet att byta saker i eller nära fastigheten genom att starta ett bytesrum. Det är bättre för miljön än att slänga och köpa nytt. Som fastighetsägare får du också en startrabatt när du fått ditt bytesrum godkänt.

Anmäl ägarbyte

Här kan du anmäla ägarbyte för dina avfalls-, vatten- och avloppsabonnemang om du ska sälja eller överlåta ditt hus, flerfamiljshus, företag eller verksamhet. Om du ska flytta in i ett nybyggt hus hjälper vår kundservice dig att starta nya abonnemang.

Vem hämtar vad?

Nordisk Återvinning och Renova AB sköter hämtningen av hushållsavfall och farligt avfall i Göteborg på vårt uppdrag. PreZero Recycling AB, Ragn-Sells Recycling AB, Remondis Sweden AB, Renova Miljö AB och Stena Recycling AB är entreprenörer som är godkända att samla in förpackningar och tidningar i Göteborg. För batterier och bygg- och rivningsavfall kan du anlita vilken entreprenör du vill.

Det här är ditt ansvar

Du som fastighetsägare har ansvar för att hanteringen fungerar och att hyresgästerna vet hur de ska handskas med sina sopor. God service, sortering, ordning och reda och tydlig information är förutsättningar för god avfallshantering i flerbostadshus.

Anmäl utebliven hämtning

Om vi missat att tömma fastighetens avfall, anmäl detta snarast till Kretslopp och vattens kundservice. Då kan vi se till att åtgärda problemet så snart som möjligt.

Avfall från verksamheten

Avfallshanteringen i flerbostadshus kretsar mest kring det avfall som de boende producerar. Men en del avfall uppkommer även vid drift och skötsel av fastigheten och det klassas som verksamhetsavfall. Det är ditt ansvar som flerbostadshusägare att se till att sådant avfall hanteras på rätt sätt.

Matavfallsguide för fastighetspersonal

Matavfallssortering sparar på miljön och avfallskostnaderna minskar för dig ju mer de boende sorterar. På den här sidan får du, som jobbar med de boendes avfall, tips på vad du kan göra för att få dem att sortera ut mer matavfall.

Informationsmaterial om avfall

Här kan du ladda ner och beställa blanketter, trycksaker och annat informationsmaterial från Kretslopp och vatten, utan kostnad.

Använd våra miljöinformatörer

En förutsättning för en välfungerande avfallshantering är att de boende vet varför, hur och var man ska sortera sina sopor. Du som flerbostadshusägare kan anlita våra miljöinformatörer som informerar de boende om sopsortering genom personliga möten.
${loading}