Till sidans huvudinnehåll

Beställ hämtning av matavfall


Nästan hälften av hushållens avfall är biologiskt nedbrytbart. Låt de boende sortera ut matavfallet och lägga det i en särskild brun papperspåse. Det kostar mindre än att lämna blandat avfall. Du beställer separat hämtning av matavfallet hos Kretslopp och vattens kundservice.

Krav på att sortera ut matavfallet införs successivt i Göteborg – Inga konsekvenser för de som inte kan

1 februari 2024

Nu ska alla EU-länder se till att matavfall från hushåll och verksamheter sorteras ut. De göteborgare som bor i villa och som i dag inte har ett kärl för att sortera ut sitt matavfall kommer att få det succesivt under de kommande åren. Villakunder kommer att få information om detta i god tid och behöver i nuläget inte göra något.

För fastighetsägare gäller det att så snart som möjligt skapa förutsättningar för matavfallsinsamling. De göteborgare som i dag kan sortera ut sitt matavfall ska göra det.

Göteborgs Stad har fått ett undantag från EU-lagen till dess att alla fått sina kärl. Med tanke på uppgifter som cirkulerat i media vill vi påpeka att göteborgare som inte fått kärl för matavfall, och därför inte kan sortera, inte kommer att få böter under tiden då undantaget gäller.

Läs mer om vad som händer med matavfallet som du lämnar till matavfallsinsamlingen.

Renhållningspersonalen lämnar buntar med papperspåsar i fastighetens soprum, som de boende kan hämta när de behöver. Du beställer nya påsar hos Kretslopp och vattens kundservice, där du också beställer påshållaren "Luftig" gratis som du sedan delar ut till dina hyresgäster så de kan hålla matavfallet torrt. De boende slänger papperspåsarna med matavfall i ett separat kärl i soprummet. Vår entreprenör tar matavfallet till en anläggning där det omvandlas till biogas och biogödsel. Biogasen används sedan som drivmedel.

Informera de boende om sorteringen

Var noga med att informera de boende om hur de ska sortera. Sätt till exempel upp instruktioner ovanför insamlingskärlet. Hos Kretslopp och vatten finns informationsmaterial som du kan beställa och dela ut till de boende.

Påshållaren "Luftig"

Vi har korgar av plast som är specialdesignade för att passa till den bruna matavfallspåsen och som är lämpliga att ställa till exempel under diskbänken. Dessa luftiga korgar kan du som värd få gratis till alla dina lägenheter om du kontaktar Kretslopp och vattens kundservice


Påshållaren "Luftig" – perfekt till matavfallspåsen.

Ingen plast i matavfallet

Det är viktigt att det inte kommer plastfolie, plastpåsar och annat som inte kan brytas ned med i matavfallet. Om vår entreprenör hittar sådant material i kärlet för matavfall kan vi ta ut en felsorteringsavgift. De boende får alltså inte lägga matavfallspåsen i en plastpåse innan de slänger den i kärlet. Resterna efter biogastillverkningen blir gödning, och vi vill inte sprida plastrester på våra åkrar.

De bruna påsarna ska läggas i separat kärl

De bruna papperspåsarna lägger de boende i ett separat kärl, vid sidan om det för restavfallet. Det finns särskilda ventilerade behållare som lämpar sig väl för matavfall. Säckar och säckställ används också. 

Du måste själv beställa nya påsar

Du måste själv se till att det alltid finns bruna matavfallspåsar till de boende. När du behöver nya kontaktar du Kretslopp och vattens kundservice.

Här kan du se vilka avfallsabonnemang du kan välja och i avfallstaxan ser du vad olika avfallstjänster kostar.

Så här beställer du separat hämtning av matavfallet

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice så hjälper de dig med att beställa separat hämtning av matavfall.

När du beställt tjänsten kan du sätta upp den här skylten till exempel i trapphus och tvättstuga för att informera dina hyresgäster:

Matavfallet blir biogas - sortera matavfallet rätt

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}