Till sidans huvudinnehåll

Sophämtning

Ju mer du som småhusägare sorterar ditt avfall desto billigare blir det för dig och desto bättre blir det för miljön. Du som äger eller förvaltar flerbostadshus kan också förbättra miljön och tjäna pengar på att underlätta för dina boende att sortera.

Akuta störningar och ändringar av avfallshämtning

(Uppdaterat 22 februari) Här får du reda på om sophämtningen är försenad i större områden, eller om vi har ändrat hämttillfälle eller hämtställe och ordnat container eller ersättningskärl.

Sophämtning vid snö och halka

Här kan du läsa om vad du som fastighetsägare behöver tänka på vid snö och halka så vi kan hämta dina sopor. Här hittar du också information om vad du ska göra om dina sopor inte har hämtats på grund av snö och halka.

Ändrad sophämtning kring helgdagar

Här kan du som fastighetsägare se när sophämtningen ändras vid helgdagar. Ändringarna gäller hämtning av restavfall, matavfall och trädgårdsavfall. Tänk på att du i vissa fall måste ställa ut ditt kärl flera dagar tidigare än vanligt.

Relaterad information

Lastbil med texten
Företag och organisationer

Hantera avfall för företag och verksamheter

Du måste förvara, lagra och transportera din verksamhets avfall på ett säkert sätt. Mycket av avfallet kan du lämna på en återvinningscentral, men ditt hushållsavfall måste transporteras bort av Kretslopp och vatten. Här kan du läsa mer om hur företag och verksamheter hanterar sitt avfall.

${loading}