Till sidans huvudinnehåll

Beställ hämtning av avfall i flerbostadshus

Här kan du som äger och förvaltar flerbostadshus beställa avfallsabonnemang, extra hämtning, hämtning av grovsopor med mera. Ökad möjlighet till sortering i fastigheten gör det enklare för de boende och kan också minska kostnaderna för avfallshanteringen.

De här avfallsabonnemangen kan du välja

Det finns tre olika avfallstjänster att välja mellan för flerbostadshus: lämna matavfall i brun påse, kompostera matavfall själv eller lämna blandat avfall i vanliga soppåsen. Mer sortering ger lägre kostnad.

Beställ hämtning av kommunalt avfall

Här beställer ägare för flerbostadshus och bostadsrättsföreningar abonnemang för blandat avfall. Tjänsten blandat avfall innebär att matavfallet slängs tillsammans med restavfallet. Allt går till förbränning. Detta är det minst miljövänliga alternativet och därför också det dyraste. Här kan du också se vad extra hämtning av kommunalt avfall kostar under 2023.

Beställ hämtning av matavfall

Nästan hälften av hushållens avfall är biologiskt nedbrytbart. Låt de boende sortera ut matavfallet och lägga det i en särskild brun papperspåse. Det kostar mindre än att lämna blandat avfall. Du beställer separat hämtning av matavfallet hos Kretslopp och vattens kundservice.

Anmäl egen kompost för matavfall

För att en kompost för flera hushåll ska fungera krävs det att de boende är med på noterna. Med rätt engagemang kan komposten bli en angelägenhet att samlas kring samtidigt som avfallskostnaderna blir lägre. Du anmäler komposten till Kretslopp och vatten.

Beställ hämtning av grovavfall

Alla hyresgäster ska ha möjlighet att lämna sitt grovavfall i eller i anslutning till fastigheten.

Beställ extra sophämtning

Om du vid något tillfälle behöver få fastighetens sopor hämtade en extra gång kan du beställa en extra sophämtning.

Beställ hämtning av elavfall

Förbrukade elektriska och elektroniska apparater räknas som elavfall och får inte lämnas med annat avfall. Du kan beställa en separat behållare på Kretslopp och vattens kundservice som gör det enkelt för hyresgästerna att lämna uttjänta elprodukter.

Beställ hämtning av vitvaror

Hos Kretslopp och vatten kan du som äger småhus och du som äger eller förvaltar flerbostadshus beställa borttransport av kyl, frys, övriga vitvaror och tv-apparater och annan större elektronik. Vi hämtar vid gatan med lastbil. Ska du själv göra dig av med din vitvara eller elektronik ska du lämna den på en återvinningscentral eftersom det är farligt avfall.

Beställ hämtning av farligt avfall

Flerbostadshusägare har ansvar för att farligt avfall inte lämnas med restavfallet eller spolas ned i avloppet. Vill du samla in farligt avfall i din fastighet kan du lösa det genom att ordna ett särskilt utrymme för det. Då kan vi hämta ditt farliga avfall.

Beställ hämtning av ljuskällor, småbatterier och smått elavfall

Hos Kretslopp och vatten kan du beställa hämtning av de boendes ljuskällor och småbatterier, och smått elavfall. Dessa typer av farligt avfall kan enkelt samlas in i fastighetens vanliga avfallsrum.

Beställ hämtning av förpackningar och tidningar

Om du vill att dina boende ska sortera ut förpackningar och tidningar ska du anlita ett av de företag som är auktoriserade av kommunen.

Beställ hämtning av textilier

Du som äger eller förvaltar flerbostadshus har möjlighet att få gratis hämtning av textilier. Det är en bra service för de boende och en viktig insats för miljön som minskar dina kostnader för restavfallet. Observera att insamlingsaktörerna själva väljer hur många fastighetsägare de kan erbjuda tjänsten till.
${loading}