Till sidans huvudinnehåll

Beställ hämtning av kommunalt avfall


Här beställer ägare för flerbostadshus och bostadsrättsföreningar abonnemang för blandat avfall. Tjänsten blandat avfall innebär att matavfallet slängs tillsammans med restavfallet. Allt går till förbränning. Detta är det minst miljövänliga alternativet och därför också det dyraste. Här kan du också se vad extra hämtning av kommunalt avfall kostar under 2023.

Krav på att sortera ut matavfallet införs successivt i Göteborg – Inga konsekvenser för de som inte kan

1 februari 2024

Nu ska alla EU-länder se till att matavfall från hushåll och verksamheter sorteras ut. De göteborgare som bor i villa och som i dag inte har ett kärl för att sortera ut sitt matavfall kommer att få det succesivt under de kommande åren. Villakunder kommer att få information om detta i god tid och behöver i nuläget inte göra något.

För fastighetsägare gäller det att så snart som möjligt skapa förutsättningar för matavfallsinsamling. De göteborgare som i dag kan sortera ut sitt matavfall ska göra det.

Göteborgs Stad har fått ett undantag från EU-lagen till dess att alla fått sina kärl. Med tanke på uppgifter som cirkulerat i media vill vi påpeka att göteborgare som inte fått kärl för matavfall, och därför inte kan sortera, inte kommer att få böter under tiden då undantaget gäller.

Läs mer om vad som händer med matavfallet som du lämnar till matavfallsinsamlingen.

Extra hämtning av kommunalt avfall

I avgiften ingår hämtningsavgift och behandlingsavgift. Extrahämtning utförs normalt inom tre arbetsdagar.

Behållare

Avgift (kr/behållare)

Utan moms

Med moms

Kärl upp till 240 liter eller matavfallssäck

101

126

Kärl 300 - 400 liter

154

193

Kärl 600 - 800 liter

320

400

400 liter komprimerat

403

504

Tjänst och enhet

 

Mobil sopsug dockning, per ställe och kund

258

323

Mobil sopsug, per m3 tankvolym (avrundat upp till närmaste halvkubik)

203

254

Markbehållare, per m3 behållarvolym (avrundat upp till närmaste halvkubik)

381

476

Transportavgift för hämtning inom ett dygn eller på bestämd tid, per ställe

729

911

Vi har ett anslag du kan skriva ut och fylla i hämtdagarna i. Sätt upp det i ditt soprum, så vet alla när avfallet hämtas.

Anslag för soprum - fyll i dina hämtdagar

Information och regler

De här avfallsabonnemangen kan du välja

Avfallstaxa

Så här gör du för att beställa hämtning av kommunalt avfall

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice.


Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}