Till sidans huvudinnehåll

Avfall från verksamheten


Avfallshanteringen i flerbostadshus kretsar mest kring det avfall som de boende producerar. Men en del avfall uppkommer även vid drift och skötsel av fastigheten och det klassas som verksamhetsavfall. Det är ditt ansvar som flerbostadshusägare att se till att sådant avfall hanteras på rätt sätt.

Att sköta utemiljön och gemensamma utrymmen i en fastighet ger givetvis upphov till en hel del avfall. Eftersom avfallet kommer från det arbete du som fastighetsägare eller fastighetsskötare har med flerbostadshus räknas det som verksamhetsavfall, och det är inte kommunens ansvar att ta hand om. Det är du som äger eller förvaltar fastigheten som ansvarar för att den typen av avfall sorteras och transporteras till en lämplig mottagare.

Det kan till exempel vara trädgårdsavfall, avfall från renovering, fasta inventarier, farligt avfall och elavfall. Mindre mängder kan du själv transportera till en återvinningscentral och då behöver du ÅVC-kort , men rör det sig om större mängder bör du anlita en entreprenör som tar hand om avfallet.


Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}