Till sidans huvudinnehåll

Öppna bytesrum


Ge boende möjlighet att byta saker i eller nära fastigheten genom att starta ett bytesrum. Det är bättre för miljön än att slänga och köpa nytt. Som fastighetsägare får du också en startrabatt när du fått ditt bytesrum godkänt.

Ny lag ställer krav på att sortera ut matavfallet från 1 januari 2024

28 februari 2023

1 januari 2024 införs en lag i alla EU-länder om att hushåll och verksamheter ska ta hand om sitt matavfall. I Göteborgs kommer lagen att införas succesivt. Det innebär att alla göteborgare som har möjlighet att sortera ut och samla in sitt matavfall ska göra det och att fastighetsägare som inte ger sina hyresgäster och bostadsrättsinnehavare den möjligheten ska göra det så snart som möjligt. Kretslopp och vatten fortsätter arbetet med att se till att alla villaägare i staden får nya sopkärl med flera olika fack för återvinning, matavfall och restavfall.

Läs resten av artikeln

I ett bytesrum kan boende lämna saker de inte längre vill ha, samtidigt som andra boende kan hämta och använda dem. Ett bytesrum kan se ut på många olika sätt. Det kan till exempel vara en byteshylla eller ett bytesskåp.

Så startar du ett bytesrum

När du startar ett bytesrum finns det några krav som måste uppfyllas för att du som fastighetsägare ska få en startrabatt när du fått ditt bytesrum godkänt och registrerat.

  • Hitta en lokal . Du behöver hitta en lokal som kan användas som bytesrum. Det behöver inte vara ett helt rum utan även delar av ett rum går bra, men ytan måste vara minst 2 m 2 och bytesrummet ska vara tydligt avgränsat.
  • Utse en ansvarig . Du måste utse en person som är ansvarig för att sköta, rensa och hålla rent i bytesrummet.
  • Sätt upp regler . Det är viktigt att du gör det tydligt för de boende vad som tas emot och inte tas emot i bytesrummet.
  • Skylta vid bytesrummet . Det är viktigt att du sätter upp information vid bytesrummet som förklarar hur det fungerar och vilka regler som gäller. Exempelvis vad som kan tas emot och vem som är ansvarig för bytesrummet
  • Informera de boende . När bytesrummet är klart behöver du informera de boende om att det finns. Du kan informera om bytesrummet på många olika sätt. Exempelvis genom en lapp i trapphuset, kundtidning, postutskick, mejl eller hemsida.

För att få ditt bytesrum godkänt och registrerat behöver du kontakta Kretslopp och vattens kundservice.

Du hittar fler tips och råd på hur man startar och driver ett bytesrum här:

Hur du startar och driver ett bytesrum

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}