Till sidans huvudinnehåll

Matavfallsguide för fastighetspersonal


Matavfallssortering sparar på miljön och avfallskostnaderna minskar för dig ju mer de boende sorterar. På den här sidan får du, som jobbar med de boendes avfall, tips på vad du kan göra för att få dem att sortera ut mer matavfall.

Krav på att sortera ut matavfallet införs successivt i Göteborg – Inga konsekvenser för de som inte kan

1 februari 2024

Nu ska alla EU-länder se till att matavfall från hushåll och verksamheter sorteras ut. De göteborgare som bor i villa och som i dag inte har ett kärl för att sortera ut sitt matavfall kommer att få det succesivt under de kommande åren. Villakunder kommer att få information om detta i god tid och behöver i nuläget inte göra något.

För fastighetsägare gäller det att så snart som möjligt skapa förutsättningar för matavfallsinsamling. De göteborgare som i dag kan sortera ut sitt matavfall ska göra det.

Göteborgs Stad har fått ett undantag från EU-lagen till dess att alla fått sina kärl. Med tanke på uppgifter som cirkulerat i media vill vi påpeka att göteborgare som inte fått kärl för matavfall, och därför inte kan sortera, inte kommer att få böter under tiden då undantaget gäller.

Läs mer om vad som händer med matavfallet som du lämnar till matavfallsinsamlingen.

Använd dig av kampanjen "Gör det inte svårare"!

28 november 2023

Här kan du hitta material som du kan använda för att få de boende i dina fastigheter att sortera ut mer matavfall. 

Till kampanjsidan för "Gör det inte svårare"

Kretslopp och vatten har gjort djupintervjuer med boende i flerbostadshus och med fastighetspersonal för att ta reda på vad som behövs för att öka utsorteringen av matavfall och vilka hinder som finns för detta. Dessa tips och råd bygger på det som kom fram under dessa intervjuer.

Du behöver matavfallskärl

För att kunna sortera ut matavfallet behöver du som sköter fastigheten matavfallskärl. De boende behöver matavfallspåsar - ”den bruna påsen” - och påshållare. Det är viktigt att det finns tydliga rutiner kring matavfallssorteringen för att de boende ska kunna sortera matavfall långsiktigt. Det måste finnas en påshållare i alla kök och de boende behöver veta var de kan hämta matavfallspåsar och få information om hur de sorterar sitt matavfall. 

Här är Kretslopp och vattens enkla att göra-lista. Där den har använts har matavfallsutsorteringen ökat med ungefär 15 procentenheter.

  • Se till att påsar alltid finns tillgängliga
  • Dela ut påshållare
  • Dela ut informationsbroschyrer
  • Sätt upp affischer
  • Följ upp resultatet

Viktigt med ventilerad påshållare


Matavfallspåsen behöver stå luftigt för att hålla sig torr. Därför behöver alla som sorterar sitt matavfall ha en påshållare som ventilerar påsen. Skillnaden i hur påsen fungerar är stor mellan om de boende har den stående i en tät behållare (till exempel en hink) eller i en påshållare som ventilerar den ordentligt. Förutom att påsen håller sig torrare i en påshållare så minskar också risken för lukt och mögel. Påshållaren har faktiskt två viktiga uppgifter: den håller upp påsen och ser till att den är ventilerad. 

Det förekommer att de boende lägger matavfallspåsen i en plastpåse för att de tycker att matavfallet är för blött. Att påsen blir blöt beror oftast på att den inte sitter i en påshållare som ventilerar den ordentligt. 

Tips för dig som sköter fastigheten : Sätt upp en påshållare, med en matavfallspåse i, på väggen i soprummet. Då blir det tydligt vad den ska användas till.

Tips för hushållen: Placera påshållaren under diskbänken och sätt en möbeltass på insidan av köksskåpsluckan för att ytterligare öka luftcirkulationen.

Kretslopp och vattens informationsmaterial om matavfall

Kretslopp och vatten har tagit fram en folder och en affisch som är på de fyra språken arabiska, somaliska, engelska och svenska. De är bildbaserade med enkla instruktioner och med en tydlig förväntan på läsaren att sortera ut sitt matavfall. Här kan du själv ladda hem dem som pdf:er för att skriva ut dem.

Matavfallsaffischer på fyra språk

Matavfallsfolder på fyra språk

Och här är en affisch där du själv kan fylla i information om till exempel påsar och hållare, och lägga in en egen logotyp:

I det här huset sorterar vi vårt matavfall

Här kan du ladda ner material till matavfallskampanjen "Gör det inte svårare":

Gör det inte svårare affisch A3

Gör det inte svårare vikt A5

Gör det inte svårare rollups

Här kan du hitta mer informationsmaterial om matavfall.

Du kan också kontakta vår kundservice om du vill ha vårt informationsmaterial.

Beställ påsar och påshållare

Påsar och påshållare ingår i ert matavfallsabonnemang och kostar inget extra.

Behöver du beställa nya påsar och påshållare, eller ändra ert avfallsabonnemang, ska du kontakta Kretslopp och vattens kundservice.

Vad händer med ditt matavfall?

Matavfallet som samlas in i Göteborg skickas till Marieholms förbehandlingsanläggning där det körs genom en skruvpress och får en grötliknande konsistens som kallas för slurry (engelska för slam eller sörja). Slurryn rötas sedan i en biogaskammare. Rötning betyder att matavfallet bryts ner utan syre. Då bildas metan och andra gaser som sedan renas från koldioxid så att vi får biogas. Det som är kvar efter rötningen är en näringsrik gröt: biogödsel. Biogödseln sprids på åkrar där vi odlar mat.

Lägger man matavfallet i den vanliga soppåsen bränns det tillsammans med övriga osorterade sopor. Genom att sortera ut sitt matavfall bidrar man därför till renare luft, minskade utsläpp och till att viktiga ämnen återförs till naturen.

Biogödsel och biogas

Alla växter behöver näring för att växa och när vi odlar mat så tillsätter vi ofta den näringen med konstgödsel. Produktionen av konstgödsel är energikrävande och innebär att fosfor behöver brytas i gruvor, vilket är problematiskt eftersom jordens fosforresurser är begränsade.

Biogödsel är ett mer hållbart alternativ till den vanligare konstgödseln. I matavfallet finns nämligen viktiga mineraler som fosfor och kalium som återvinns när matavfallet omvandlas till biogödsel. Biogas, som också utvinns ur det utsorterade matavfallet, är ett förnybart bränsle med låg miljöpåverkan. Biogasen kan användas som bränsle i bilar och bussar och i våra sopbilar istället för diesel eller bensin.

Om projektet Matavfallspiloterna

Djupintervjuerna med lägenhetsboende skedde under 2017 och 2018 inom projektet Matavfallspiloterna i stadsdelarna Rannebergen och Kyrkbyn. Kretslopp och vatten undersökte vad som fick dem att sortera ut matavfallet och vilka hinder som de upplevde för att kunna göra det. Kretslopp och vatten gjorde också djupintervjuer med fastighetspersonal i flerbostadshus för att ta reda på vilka behov de har för att kunna underlätta för sina hyresgästers matavfallssortering. I projektet använde vi oss av en arbetsmetod som kallas tjänstedesign.

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}