Till sidans huvudinnehåll

Det här är ditt ansvar


Du som fastighetsägare har ansvar för att hanteringen fungerar och att hyresgästerna vet hur de ska handskas med sina sopor. God service, sortering, ordning och reda och tydlig information är förutsättningar för god avfallshantering i flerbostadshus.

Krav på att sortera ut matavfallet införs successivt i Göteborg – Inga konsekvenser för de som inte kan

1 februari 2024

Nu ska alla EU-länder se till att matavfall från hushåll och verksamheter sorteras ut. De göteborgare som bor i villa och som i dag inte har ett kärl för att sortera ut sitt matavfall kommer att få det succesivt under de kommande åren. Villakunder kommer att få information om detta i god tid och behöver i nuläget inte göra något.

För fastighetsägare gäller det att så snart som möjligt skapa förutsättningar för matavfallsinsamling. De göteborgare som i dag kan sortera ut sitt matavfall ska göra det.

Göteborgs Stad har fått ett undantag från EU-lagen till dess att alla fått sina kärl. Med tanke på uppgifter som cirkulerat i media vill vi påpeka att göteborgare som inte fått kärl för matavfall, och därför inte kan sortera, inte kommer att få böter under tiden då undantaget gäller.

Läs mer om vad som händer med matavfallet som du lämnar till matavfallsinsamlingen.

Som fastighetsägare ska du ha kunskap om de lagar och regler som gäller för avfallshantering. Abonnemang för hyresgästers hushållsavfall – vanliga sopor, matavfall och grovavfall – tecknas hos Kretslopp och vattens kundservice. Ingen annan än kommunens entreprenör får hämta hushållsavfallet. Boende i flerbostadshus och inhyrd verksamhet räknas båda som hyresgäster.

Fastighetsägarens ansvar för sortering och insamling

Du ska se till att:

  • Det finns ett lämpligt avfallsutrymme som är tillräckligt stort för att få plats för insamlingskärl för insamling av matavfall och restavfall.
  • Hålla utrymmen och kärl rena.
  • Hyresgästerna kan lämna grovavfall i eller i anslutning till fastigheten.
  • Farligt avfall och elektronik inte blandas med annat avfall.

Ge gärna hyresgästerna möjlighet att lämna annat utsorterat avfall, som tidningar, batterier och ljuskällor i avfallsutrymmet eller i anslutning till fastigheten. Detta är dock inget krav men är en uppskattad och miljömässigt bra service.

Tips om hur du förebygger avfall hittar du på sidan Förebygg avfall i flerbostadshus.

Läs mer om hur du kan se till att boende enkelt kan ta hand om sitt matavfall.

Om du har verksamhet som hanterar livsmedel i din fastighet

Har du en verksamhet som hanterar livsmedel, till exempel restaurang, storkök eller bageri i din fastighet, måste du sortera ut matavfallet från dessa och du måste också installera en fettavskiljare i ditt avlopp.

Läs mer om lagen om obligatorisk insamling av matavfall och hur den
påverkar oss i Göteborg.

Läs mer om insamling av matavfall i verksamheter.

Om verksamheten i din fastighet hanterar stora mängder fett kan den även behöva ett uppsamlingskärl för fett.

Hantera fett

Fastighetsägarens ansvar för information

Du ska:

  • Informera hyresgästerna om hur de ska sortera sitt avfall och var de kan lämna utsorterat avfall.
  • Hänvisa till andra namngivna insamlingsställen om det inte finns möjlighet att lämna vissa typer av avfall i anslutning till fastigheten.
  • Anpassa informationen efter hyresgästerna i området. Bilder och symboler fungerar bra oavsett vilket språk man talar.
  • Ha en rutin för hur du informerar nyinflyttade.

Skyltar och informationsmaterial du kan använda

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}