Till sidans huvudinnehåll

Informationsmateriel om avfall, vatten och avlopp


Här kan du ladda ner och beställa blanketter, trycksaker och annat informationsmaterial från Kretslopp och vatten, utan kostnad.

Nu startar matavfallskampanjen!

27 mars 2023

27 mars startar matavfallskampanjen "Gör det inte svårare". 27 organisationer från hela Sverige deltar. Vi hoppas att kampanjen kan ge dig extra stöd i utsorteringen av matavfall. Du får gärna använda kampanjmaterialet som du kan ladda ner längre ner på den här sidan. 

Här hittar du kampanjsidan.

Obligatorisk att sortera ut matavfallet 1 januari 2024

28 februari 2023

Den 1 januari 2024 blir det obligatoriskt för alla i hela EU att sortera ut matavfall från annat avfall. Våra abonnemang med blandat avfall kommer därför på sikt att avvecklas och ersättas av abonnemang med matavfall och restavfall. För dig som ännu inte har detta kommer vi på Kretslopp och vatten att påbörja en process för att införa matavfallsinsamling redan under 2023.

Läs resten av artikeln

Ladda ner som PDF

Här kan du ladda ner trappanslag om att spara vatten 26-28 maj:

Trappanslag spara vatten 26-28 maj 2023

Här kan du ladda ner trappanslag för farligt avfall-bilen:

FA-bilen trappanslag A4

Öppna pdf:erna för FA-bilen och fyll i när bilen ska komma till ditt grannskap. Eller tryck ut och fyll i dem för hand. Sätt upp i trappuppgången så dina hyresgäster får veta. Här hittar du tidtabellen för Farligt avfall-bilen

Du kan också trycka ut anslag att sätta upp i trappuppgångar om att du beställt container för grovavfall och för elavfall eller annan information.

Trappanslag för grovavfall

Trappanslag för körkort på ÅVC

Trappanslag "Nu samlar vi in elavfall"

Anslag att sätta upp i soprummet

Anslag - matavfall

Anslag - matavfall symbol

Anslag - food waste ENG

Anslag - färgade glasförpackningar

Anslag - färgade glasförpackningar symbol

Anslag - ofärgade glasförpackningar

Anslag - ofärgade glasförpackningar symbol

Anslag - metallförpackningar

Anslag - metallförpackningar symbol

Anslag - pappersförpackningar

Anslag - pappersförpackningar symbol

Anslag - plastförpackningar

Anslag - plastförpackningar symbol

Anslag - tidningar

Anslag - tidningar symbol

Anslag - restavfall

Anslag - restavfall symbol

Anslag - residual waste ENG

Anslag - grovavfall

Anslag - grovavfall symbol

Anslag - papper

Anslag - papper symbol

Anslag - wellpapp

Anslag - wellpapp symbol

Annan information

Gör det inte svårare affisch A3

Gör det inte svårare vikt A5

Gör det inte svårare rollups

Snälla släng mig rätt - folder om att sortera rätt i markbehållare

Snälla släng mig rätt - folder om att sortera rätt i kärl

Dekal JA/NEJ matavfallspåse

Matavfallsaffischer på fyra språk 

Matavfallsfolder på fyra språk

I det här huset sorterar vi vårt matavfall

Skrota skräpet - för företag och offenliga verksamheter

Gör rum för miljön – bygg för bra avfallshantering

Bytesrum för de boende – Ge de boende möjlighet att byta saker i fastigheten

Sorteringsguide – Snabba sopguiden för tryck på tryckeri

Snabba sopguiden för hemmatryck – en lathund att hänga på kylskåpsdörren

Dagvatten, så här gör vi! Handbok för kommunal planering och förvaltning

Du kan beställa våra foldrar och broschyrer direkt via info@kretsloppochvatten.goteborg.se.


Här är våra blanketter

Blankett för ändrad avfallstjänst Södra skärgården

Blankett för ändrad avfallstjänst

Blankett för ägarbyte

Blankett för vilande abonnemeng

Blankett för glesare tömning av slam

Blankett för överenskommelse av utsortering av matavfall

Blankett för tillstånd för enskild avloppsanläggning

Blankett för medgivande för autogiro

Fullmakt för ÅVC-kort för verksamheter och företag

Fullmakt för att hämta ÅVC-kort för privatpersoner


Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}