Till sidans huvudinnehåll

Vem hämtar vad?


Nordisk Återvinning och Renova AB sköter hämtningen av hushållsavfall och farligt avfall i Göteborg på vårt uppdrag. PreZero Recycling AB, Ragn-Sells Recycling AB, Remondis Sweden AB, Renova Miljö AB och Stena Recycling AB är entreprenörer som är godkända att samla in förpackningar och tidningar i Göteborg. För batterier och bygg- och rivningsavfall kan du anlita vilken entreprenör du vill.

Kretslopp och vatten tar hand om restavfall och matavfall

Den vanliga soppåsen, med eller utan matavfall, läggs i ett restavfallskärl och hämtas av någon av kommunens entreprenörer. De hämtar även matavfallet om detta sorteras ut. Avfallstjänst beställer du hos Kretslopp och vattens kundservice.

Hämtning av grovavfall, elavfall, vitvaror och farligt avfall är separata tjänster som du också beställer hos Kretslopp och vattens kundservice. Enskilda hushåll kan själva beställa hämtning av grovavfall via vår hämta-hemma-tjänst.

För hämtning av sådant som tidningar, förpackningar, batterier och bygg- och rivningsavfall anlitar du valfri entreprenör som har tillstånd att köra sådant avfall.

Våra entreprenörer för förpackningsinsamling och tidningar

Göteborgs kommun är ansvarig för insamlingen av förpackningar från bostäder och de verksamheter som delar avfallshantering med bostäder. Kretslopp och vatten har tecknat avtal med PreZero Recycling AB, Ragn-Sells Recycling AB, Remondis Sweden AB, Renova Miljö AB och Stena Recycling AB för att de ska samla in förpackningar. För att beställa hämtning av förpackningar eller tidningar kontaktar du någon av dessa entreprenörer.

Nordisk Återvinning Service AB

Hushållsavfallet i Västra Göteborg, Askim-Frölunda-Högsbo, Angered, Östra Göteborg och Örgryte-Härlanda,hämtas av Nordisk Återvinning (NÅS). Det är ett dotterbolag till Norges största avfalls- och återvinningsföretag, Norsk Gjennvinning.

Nordisk Återvinnings fordon är vita, och företaget använder både traditionella avfallsfordon och tvåfacksfordon där de samlar in matavfall och restavfall i olika behållare i samma bil.

Nordisk återvinning Service AB

Renova AB

Renova AB är den entreprenör som sköter avfallshämtningen i de stadsdelar i Göteborg som inte NÅS hämtar i, och de sköter också hämtningen av farligt avfall och Farligt avfall-bilarna. Renova driver också ett antal behandlingsanläggningar, som till exempel Sävenäs avfallskraftvärmeverk, anläggningen för biologiskt avfall på Marieholm, mottagning av farligt avfall och elektronikåtervinning. Bolaget ägs av elva kommuner i regionen.

Renova AB

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}