Till sidans huvudinnehåll

Felsorteringsavgift


Om avfallet inte sorteras på rätt sätt kostar det både för dig och för miljön. Är sorteringen bristfällig får du betala felsorteringsavgift.

För att kontrollera kvaliteten på sorteringen gör renhållningspersonalen stickprov.

Har du en avfallstjänst där de boende sorterar ut matavfall är det viktigt att det läggs i komposten eller i matavfallssäcken och inte i behållaren för restavfall. Det är också viktigt att de inte lägger sådant som inte är biologiskt nedbrytbart bland matavfallet.

Du får betala för dålig sortering

Är sorteringen bristfällig får du betala en felsorteringsavgift. Avgiften tas ut när vi ger dig ett tredje påpekande om bristfällig sortering. Fortsätter den bristfälliga sorteringen även efter detta kan Kretslopp och vatten besluta om ändring av avfallstjänsten. Då klassar vi om din tjänst till blandat avfall, vilket är dyrare.

Felsorterat avfall i matavfallsbehållare

I samband med tredje påpekandet om felsortering i matavfallsbehållare debiteras i normalfallet en avgift för felsortering. För markbehållare debiteras däremot en felsorteringsavgift vid varje tillfälle. ”Töms ej” nedan innebär att fastighetsinnehavaren behöver beställa en extra tömning med rätt avfallsslag (till exempel blandat avfall) eller plocka bort det otillåtna ur matavfallet. Om behållaren är en markbehållare för matavfall och det är en mindre felsortering töms behållaren trots felsortering och ingen ny beställning krävs. 

Matavfall

Rutin

Enhet

Avgift (kr/enhet)

 

 

 

Utan
moms

Med
moms

Kärl och säck – villor och radhus

Efter 3 tillfällen, töms ej

Hämtställe

435

544

Kärl och säck – flerbostadshus

Efter 3 tillfällen, töms ej

Hämtställe

654

818

Markbehållare – mindre felsortering

Varje tillfälle, töms

Behållare

80

100

Markbehållare – större felsortering

Varje tillfälle, töms ej

Behållare

68

85

Mobil sopsug

Efter 3 tillfällen, töms ej

Tank

654

818

Container

Efter 3 tillfällen, töms ej

Behållare

204

255

Matavfall i tank

Efter 3 tillfällen, töms ej

m3 tankvolym

654

818

Felsorterat i container

Om en container innehåller otillåtet avfall som upptäcks vid hämtning görs ingen tömning. Om otillåtet avfall upptäcks vid tömningen på anläggningen som tar emot avfallet tas en avgift för felsortering ut med 4 357 kr utan moms per tillfälle (5 446 kr med moms).

Övrigt felsorterat avfall

För behandlingskostnader som uppstår på grund av felsorterat material som inte upptäcktes vid hämtning debiteras en avgift motsvarande den uppkomna kostnaden.

Vi skickar ett påpekande per post

Vi gör ett påpekande genom att skicka ett brev till dig. Tänk efter redan efter första brevet hur du kan komma tillrätta med sorteringen. Kontakta Kretslopp och vattens kundservice så kan vi hjälpa dig.

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}