Till sidans huvudinnehåll

Val av avfallsinsamlingssystem i flerbostadshus

Här kan du som är fastighetsägare, byggaktör eller projektör få vägledning om avfallsinsamlingssystem om du ska bygga om eller bygga nytt. Vägledningen handlar om restavfall, matavfall, förpackningar och tidningar. Fastighetsägaren ansvarar även för hushållens grovavfall och farliga avfall.

Val av insamlingssystem

Här kan du som är fastighetsägare, byggaktör eller projektör få vägledning om avfallsinsamlingssystem om du ska bygga om eller bygga nytt. Vägledningen handlar om restavfall, matavfall, förpackningar och tidningar. Fastighetsägaren ansvarar även för hushållens grovavfall och farliga avfall.

Det här gäller för din markbehållare

Har du markbehållare - tidigare kallad underjordsbehållare - för avfall ansluten till din flerbostadsfastighet? Då är du som fastighetsägare eller förvaltare ansvarig för den. Se till att den är hel, fri från råttor och inte fylls av vatten när det regnar, och håll rent och fritt vid tömningsbilens angöringsplats. Här kan du läsa mer om vad som gäller för markbehållare.

Allmänt om markbehållare

Markbehållare, även kallat underjordsbehållare, är ett insamlingssystem för avfall som klarar stora volymer på liten yta och som får ner transportarbetet. Behållarna är bottentömmande och töms med en kranbil som lyfter upp del av behållaren.
${loading}