Till sidans huvudinnehåll

Fastighetsnära insamling av förpackningar - För flerbostadshusägare

Senast 2027 ska alla hushåll i Sverige kunna lämna förpackningar för återvinning på ett sätt som är lika enkelt som hushåll i dag lämnar sitt matavfall och restavfall på. Fastighetsägare som inte redan har infört fastighetsnära insamling av förpackningar behöver börja planera för det. Kretslopp och vatten ansvarar för insamlingen men du som äger eller förvaltar flerbostadshus tecknar avtal direkt med en entreprenör som utför tjänsten.

Godkända entreprenörer för insamling av förpackningar

Kretslopp och vatten har tecknat avtal med:

- Pre Zero Recycling AB
- Ragn-Sells Recycling AB
- Remondis Sweden AB
- Renova Miljö AB 
- Stena Recycling AB.

Har du avtal med någon av dessa kan du ha kvar dina nuvarande förpackningstjänster. Det som har ändrats är att avgifterna ska följa Göteborgs Stads avfallstaxa. Har du frågor om dina nuvarande tjänster, vill ändra ditt abonnemang eller beställa extraservice, såsom dragväg, skyltning och extratömningar, ska du kontakta din entreprenör. Det är din entreprenör som fakturerar dig för tjänster och extraservice.

På vår sida Beställ hämtning av förpackningar och tidningar hittar du kontaktuppgifter till entreprenörerna.

Avgifter för förpackningsinsamling

Hämtning av förpackningar av plast och papper är gratis en gång per vecka eller mer sällan. Om din entreprenör hämtar två till sju gånger per vecka kostar det 86 kronor utan moms per kärl och tömning.

Hämtning av förpackningar av metall och glas är gratis varannan vecka eller mer sällan. Hämtar din entreprenör en till sju gånger per vecka kostar det 86 kronor per kärl och tömning.

Priset per kärl och tömning är ett fast pris, och du betalar inget tillägg för vikten.

Tömning av container och markbehållare kostar inget.

Behållare

Hämtning

Papper eller plast

Metall, färgat eller ofärgat glas

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Kärl

Var 14:e dag eller mer sällan

0

0

0

0

1 gång/vecka

0

0

43

54

2–7 gånger/vecka

86

108

86

108

Markbehållare

Alla

0

0

0

0

Container

Alla

0

0

0

0

Läs mer om avfallstaxa för flerbostadshus och verksamheter. 

Detta krävs av dig som ska införa fastighetsnära insamling

Du som är fastighetsägare behöver förbereda plats för förpackningsinsamling. På platsen ska det finnas insamlingskärl eller markbehållare för förpackningar av:

  • Papper
  • Plast
  • Metall
  • Ofärgat glas
  • Färgat glas

Platsen kan till exempel vara:

  • Ett miljörum i fastigheten
  • Ett separat miljöhus
  • Sopskåp utomhus
  • En avgränsad plats utomhus
  • Markbehållare utomhus

Efter 2027 är det inte möjligt att hänvisa boende att lämna sina förpackningar på en återvinningsstation. Återvinningsstationerna kommer då främst vara avsedda för större och skrymmande förpackningar. 

Råd och hjälp i ditt arbete med en ny insamlingsplats

Tips och råd i arbetet med att utforma en plats för insamling av förpackningar finns i Gör rum för miljön. Om du vill ta hjälp i arbetet så finns det både entreprenörer och avfallskonsulter som arbetar med att planera lösningar för avfallshantering.

Några saker som är bra att tänka på:

Avstånd från bostaden

Det är inte helt klart vilket avstånd som kommer att räknas som ”fastighetsnära” efter 2027. Utgångspunkten är att det ska vara lika lätt för de boende att slänga sina vanliga sopor som det är att slänga sina sorterade förpackningar.

Dragväg vid hämtning

Vid hämtning av mat- och restavfall får det i dag som mest vara 25 meter mellan platsen där kärlen står och platsen där entreprenören kan stanna sitt fordon. Troligtvis kommer samma regler gälla för insamling av förpackningar.

Ingen ekonomisk ersättning för ny- eller ombyggnation

Det är fastighetsägarens ansvar att göra de investeringar som krävs för fastighetsnära insamling. Någon ekonomisk ersättning utgår inte för detta.

Skyltar till miljörum eller liknande

Här finns information om skyltar och material som kan laddas ner.

Informationsmaterial till boende på svenska och andra språk

Göteborgs Stad har informationsmaterial på svenska som du kan dela ut till boende. Du hittar material att ladda ner här. Skrolla ner till ”Sopguider – Information om att sortera avfall rätt”. Du kan också beställa materialet genom att  mejla vår kundservice eller ringa dem på 031-368 27 00. 

På Sveriges avfallsportal sopor.nu finns information på flera språk om hur man sorterar. 

Anlita miljöinformatörer

Kretslopp och vatten har miljöinformatörer som du kan anlita. De knackar på hos de som bor i fastigheten och informerar om sopsortering genom personliga möten. 

Särskilda förhållanden som påverkar förpackningsinsamling för fastighetsägare

Delat abonnemang

Om du har ett gemensamt rest- och matavfallsabonnemang med andra fastighetsägare hos Kretslopp och vatten, så kommer det troligtvis att gå bra för er att också dela kärl för förpackningar.  

När verksamheter och boende har gemensam förpackningsinsamling

En verksamhet som lämnar sina förpackningar i samma behållare som bostäder kallas för en samlokaliserad verksamhet och måste anmäla att de är en samlokaliserad verksamhet till Kretslopp och vatten. Verksamheter som har samma miljörum men eget abonnemang för förpackningsinsamling väljer själv vilket företag de vill anlita för att sköta sin förpackningsinsamling. På Anmälan av samlokaliserad verksamhet finns mer information.

Specialbostäder och andra boendeformer

Det kommunala ansvaret för att samla in förpackningar gäller för vanliga bostäder och specialbostäder. Men det finns andra boendeformer som inte ses som ett hushåll när det kommer till förpackningsinsamling. På Specialbostäder och andra boendeformer finns mer information om vad som gäller för olika boenden.

Kommersiella fastigheter och industrifastigheter

Reglerna för fastighetsnära insamling gäller enbart för bostäder eller verksamheter som delar kärl med bostäder. Ägare till kommersiella fastigheter och industrifastigheter får själva teckna avtal för hämtning av förpackningar.

Kretslopp och vattens nyhetsbrev till flerbostadshusägare

Kretslopp och vatten har ett nyhetsbrev som riktar sig till dig som äger eller arbetar med flerbostadshus som heter Nyhetsbrev flerbostadshus. Nyhetsbrevet innehåller matnyttig information även för dig som företräder en samfällighet.

Här kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev. 

Mer information om fastighetsnära insamling av förpackningar

Här finns information om fastighetsnära insamling av förpackningar för boende i villor och radhus respektive boende i flerbostadshus

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}