Till sidans huvudinnehåll

De här avfallsabonnemangen kan du välja


Det finns tre olika avfallstjänster att välja mellan för flerbostadshus: lämna matavfall i brun påse, kompostera matavfall själv eller lämna blandat avfall i vanliga soppåsen. Mer sortering ger lägre kostnad.

Målet med avfallshanteringen i flerbostadshus är att de boende enkelt ska kunna lämna sorterat avfall nära bostaden. Den enkla principen är att mer sortering ger lägre kostnader för både dig som värd och därmed för dina hyresgäster.

Här får du tips på hur du kan förebygga avfall:

Förebygg avfall i flerbostadshus

Lämna matavfall i brun påse

De boende sorterar ut sitt matavfall och lägger det i särskilda bruna papperspåsar. Påsarna läggs i ett eget kärl och går till en behandlingsanläggning. Där blir matavfallet biogas till fordon och biogödsel. De boende får inte lägga matavfallspåsen i en plastpåse innan de slänger den i kärlet . Resterna efter biogastillverkningen blir gödning, och vi vill inte sprida plastrester på våra åkrar. Restavfallet går till förbränning. Här kan du beställa hämtning av matavfall .

Kompostera matavfall själva

Om du själv komposterar ditt matavfall hämtas ditt restavfall och körs till förbränning. Om ni är bra på att sortera ut allt som går att återvinna eller återanvända blir mängden restavfall mindre och det blir ännu billigare. Här kan du anmäla egen kompost för matavfall .

Blandat avfall i vanliga soppåsen

Tjänsten blandat avfall innebär att matavfallet slängs tillsammans med restavfallet. Allt går till förbränning. Detta är det minst miljövänliga alternativet och därför också det dyraste. Om du vill beställa hämtning av blandat avfall ska du beställa hämtning av hushållsavfall .

Fakturaalternativ

Du kan betala din faktura för avfallet på olika sätt. Gör du inget val får du fakturan i pappersform, men ur miljösynpunkt rekommenderar vi dig att välja ett elektroniskt alternativ. Det sparar både papper och pengar. Alla våra fakturaalternativ är kostnadsfria. Här kan du läsa mer och välja det du alternativ du vill ha:

Autogiro

E-faktura för privatpersoner och småföretagare

E-faktura för företagare

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}