Till sidans huvudinnehåll

Avfallstaxa för flerbostadshus

Avfallstaxa för flerbostadshus och verksamheter

Här hittar du som äger eller förvaltar flerbostadshus, eller som driver verksamhet, din avfallstaxa för 2024. Du betalar efter hur mycket avfallet som dina hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare slänger väger.

Frågor och svar om viktbaserad avfallstaxa

Här kan du som äger eller förvaltar flerbostadshus få svar på dina frågor om viktbaserad avfallstaxa.

Fakturering av avfallshämtning, vatten och avlopp

Du kan få avfallshämtning och vatten- och avlopp på gemensam eller separat faktura – räkningen vi skickar till dig. Du får betala extra om det är besvärligt att hämta.

Felsorteringsavgift

Om avfallet inte sorteras på rätt sätt kostar det både för dig och för miljön. Är sorteringen bristfällig får du betala felsorteringsavgift.

Minska dina kostnader

Genom att låta de boende sortera ut matavfall och i övrigt underlätta sortering i fastigheten kan du få ner priset betydligt. Den lägsta avgiften gäller om fastigheten har egen kompost och de boende sorterar sitt avfall väl.
${loading}