Till sidans huvudinnehåll

Avfallstaxa för flerbostadshus och verksamheter


Här hittar du som äger eller förvaltar flerbostadshus, eller som driver verksamhet, din avfallstaxa. Du betalar efter hur mycket avfallet som dina hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare slänger väger. Avgifterna gäller för år 2023. Den kompletta taxan för 2023 finns också i pdf, och vi lägger snart in de separerade taxorna på sidan.

Viktdebitering gäller i hela Göteborg förutom för Södra skärgården. Viktdebitering innebär att vi väger avfallet när vi hämtar det och att du betalar en viktavgift som beror på hur mycket de boendes sopor väger. Avgiften som vi tar ut för att hämta ditt avfall beror på hur stora avfallsbehållarna är, hur ofta du vill få avfallet hämtat och om de boende sorterar ut matavfallet eller ej. Utöver det kan det tillkomma en avgift för att renhållaren behöver dra dina kärl en bit fram till sopbilen.

Frågor och svar om viktbaserad avfallstaxa

Du kan enkelt sänka dina kostnader genom att sortera, beställa glesare hämtning och ställa dina kärl så att renhållaren inte behöver dra dem så långt fram till sopbilen. Du kan ändra ditt abonnemang två gånger om året utan att det kostar något. Gör du fler ändringar tar Kretslopp och vatten ut en administrationsavgift på 123 kr exklusive moms (154 kr inklusive moms).

Här får du fler tips om hur du kan förebygga avfall:

Förebygg avfall i flerbostadshus

Här hittar du de två senaste kompletta avfallstaxorna:

Avfallstaxa 2023 komplett

Avfallstaxa 2022 komplett

Viktavgift kr/kg

Tjänst

Matavfall, returpapper

Restavfall, blandat avfall

 

 

Utan moms

Med moms

Viktavgift

Ingen avgift

2,20

2,75

Om det inte går att väga avfallet på grund av fel på vågen i sopbilen kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 10 vägningarna.

Kärl- och säckhämtning i flerbostadshus och hos verksamheter med hushållsliknande avfall

Årsavgift i kronor per kärl. Viktavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall. Avgift för försvårad hämtning, exempelvis dragväg kan tillkomma. För matavfallskärl med säckar (140 liter med säck) ingår en säck per kärl och tömning. Restauranger kan ha max 370 liters kärl för blandat avfall och verksamheter max 140 liter för matavfall. För verksamheter ingår tvättning av matavfallskärl två gånger per år.

Helårshämtning

 

 

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

 

 

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

140 liter

var 14:e dag

-

-

1 066

1 333

1 495

1 869

1 gång/vecka

953

1 191

1 558

1 948

2 199

2 749

120ꟷ140 liter med säck *

1 gång/vecka

1 080

1 350

-

-

-

-

190 liter

var 14:e dag

-

-

1 119

1 399

1 572

1 965

1 gång/vecka

-

-

1 602

2 003

2 262

2 828

240 liter

1 gång/vecka

1 506

1 883

-

-

-

-

300 liter *
370 liter

var 14:e dag

-

-

1 478

1 848

2 144

2 680

1 gång/vecka

-

-

2 640

3 300

3 829

4 786

400 liter *

var 14:e dag

-

-

1 654

2 068

2 385

2 981

1 gång/vecka

-

-

2 951

3 689

4 259

5 324

600 liter *
660 liter

var 14:e dag

-

-

2 546

3 183

3 672

4 590

1 gång/vecka

-

-

4 546

5 683

6 558

8 198

* avvecklas under året. Kan inte nytecknas.

Sommarhämtning 1 maj–30 september

Sommarhämtning 1 maj-30 september

 

 

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

 

 

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

Utan moms

Med moms

140 liter

Var 14:e dag

-

-

601

751

846

1 058

1 gång/vecka

419

524

846

1 058

1 191

1 489

190 liter

var 14:e dag

-

-

631

789

892

1 115

1 gång/vecka

-

-

889

1 111

1 255

1 569

240 liter

1 gång/vecka

647

809

-

-

-

-

300 liter *
370 liter

Var 14:e dag

-

-

-

-

1 263

1 579

1 gång/vecka

-

-

1 574

1 968

2 256

2 820

400 liter *

Var 14:e dag

-

-

-

-

1 445

1 806

1 gång/vecka

-

-

1 647

2 059

2 581

3 226

600 liter *
660 liter

Var 14:e dag

-

-

-

-

2 064

2 580

1 gång/vecka

-

-

2 581

3 226

3 685

4 606


*Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst.

Komprimerade kärl för verksamheter med hushållsliknande avfall*

Komprimerade kärl för verksamheter med hushållsliknande avfall*

 

 

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare

Hämtning

Restavfall

Blandat avfall

 

 

Utan
moms

Med
moms

Utan
moms

Med
moms

400 liter
normalkomprimerade*

1 gång/vecka

5 087

6 359

7 264

9 080

*Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst.

Hämtning från markbehållare i alla hämtningsområden

Viktavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall. Innersäck ingår och sätts i för de behållartyper som är avsedda för detta. I avgiften ingår tvättning av matavfallsbehållare en gång per år. Tilläggsavgift för felsortering kan tillkomma.

Hämtning från markbehållare

 

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

 

 

Utan
moms

Med
moms

Utan
moms

Med
moms

Utan
moms

Med
moms

Per m3
behållarvolym*

Var 14:e dag

-

-

3 104

3 880

4 036

5 045

1 gång/vecka

4 671

5 839

6 208

7 760

8 071

10 089

* Minst 1 m3, avrundat upp till närmaste halvkubik. Om matavfallet är felsorterat och innehåller annat avfall än bara matavfall klassas det om till blandat avfall. Avfallet vägs och viktavgift tillkommer.

Hämtning med mobil sopsug

Viktavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall. För blandat avfall och restavfall tillkommer även en dockningsavgift. Dockningsavgiften tas ut per dockningsställe. För matavfallet tas ingen viktavgift eller dockningsavgift ut.

Hämtning med mobil sopsug

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

 

 

Utan
moms

Med
moms

Utan
moms

Med
moms

Utan
moms

Med
moms

0,2 m3

1 gång/vecka

1 166

1 458

-

-

-

-

0,3 m3

1 gång/vecka

1 463

1 829

-

-

-

-

Per mbehållarvolym *

Var 14:e dag

-

-

2 124

2 655

3 033

3 791

1 gång/vecka

1 897

2 371

4 249

5 311

6 067

7 584

*Även omklassat matavfall. Om matavfallet är felsorterat och innehåller annat avfall än bara matavfall klassas det om till blandat avfall. Avfallet vägs och viktavgift tillkommer. Minsta volym: 1 kubikmeter.

Dockningsavgift för mobil sopsug

Dockningsavgift för mobil sopsug

Hämtning

Årsavgift dockning (kr/ställe)

 

Utan
moms

Med
moms

Var 14:e dag

5 209

6 511

1 gång/vecka

10 415

13 019


Tilläggstjänster för mobil sopsug och underjordsbehållare

Tilläggstjänster för mobil sopsug

Vid behov av extra sugning med tömning, till exempel i samband med underhållsarbete, tar vi ut en avgift för framkörning och assistanstid. Arbetet utförs vid en överenskommen tidpunkt.

Tilläggstjänster

Tjänst

Enhet

Avgift (kr/enhet)Utan moms

Med moms

Assistanstid

15 min

376

470

Framkörning

Tillfälle

729

911

Auktoriserad hämtning av returpapper från flerbostadshus och verksamheter

Tjänsten beställs direkt från någon av Kretslopp och vattens auktoriserade avfallshämtare och görs enligt överenskommelse med dessa. Avgiften får som mest uppgå till belopp enligt tabellen och betalas direkt till utföraren enligt dennes rutiner. Viktavgift och kärlhyra ingår i priset. Avgift för försvårad hämtning, exempelvis dragväg, kan tillkomma enligt avfallshämtarens prislista.

Auktoriserad hämtning av returpapper

 


Maximal tömningsavgift (kr/behållare/tömning)

Behållare

Returpapper

 


 


Utan
moms

Med
moms

Litet kärl (upp till cirka 150 liter)

55

69

Mellankärl (cirka 190 - 240 liter)

62

78

Stort kärl (större än 300 liter)

98

123

Markbehållare

477

596

Tilläggsavgift för extra tömning

729

911

Avfallstaxa 2021 flerbostadshus och verksamheter, vikt

Avfallstaxa 2021 flerbostadshus och verksamheter, viktdebitering

Avfallstaxa flerbostadshus och verksamheter vikt 2022

Hämtning av avfall i Södra Skärgården

Kärl- och säckhämtning i flerbostadshus och hos verksamheter

I årsavgiften ingår behandlingsavgift. Avgift för försvårad hämtning, exempelvis dragväg, kan tillkomma, se avsnitt 7. För matavfallskärl med säckar (140 liter med säck) ingår en säck per kärl och tömning. Restauranger kan ha max 370-liters kärl för blandat avfall och verksamheter max 140 liter för matavfall. För verksamheter ingår tvättning två gånger per år.

Helårshämtning

Helårshämtning

 

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

 

 

Utan
moms

Med
moms

Utan
moms

Med
moms

Utan
moms

Med
moms

120 liter kärl

1 gång/vecka

938

1 173

-

-

-

-

140 liter kärl

var 14:e dag

-

-

1 585

1 981

2 171

2 714

1 gång/vecka

953

1 191

2 585

3 231

3 535

4 419

140 liter med säck*

1 gång/vecka

1 080

1 350

-

-

-

-

190 liter kärl

var 14:e dag

-

-

1 790

2 238

2 449

3 061

1 gång/vecka

1 210

1 513

2 927

3 659

3 999

4 999

240 liter kärl

1 gång/vecka

1 506

1 883

-

-

-

-

370 liter kärl

var 14:e dag

-

-

2 575

3 219

3 502

4 378

1 gång/vecka

-

-

4 871

6 089

6 604

8 255

660 liter kärl

var 14:e dag

-

-

4 497

5 621

6 126

7 658

1 gång/vecka

-

-

8 510

10 638

11 553

14 441

*Avvecklas under 2023 — kan inte tecknas på nytt.

Sommarhämtning 1 maj - 30 september

Sommarhämtning 1 maj-30 september

 

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

 

 

Utan
moms

Med
moms

Utan
moms

Med
moms

Utan
moms

Med
moms

140 liter kärl

Var 14:e dag

-

-

858

1 073

1 179

1 474

1 gång/vecka

419

524

1 410

1 763

1 937

2 421

190 liter kärl

var 14:e dag

-

-

962

1 203

1 324

1 655

1 gång/vecka

-

-

1 604

2 005

2 197

2 746

240 liter kärl

1 gång/vecka

647

809

-

-

-

-

370 liter kärl

Var 14:e dag

-

-

-

-

1 991

2 489

1 gång/vecka

-

-

2 703

3 379

3 795

4 744

660 liter kärl

1 gång/vecka

-

-

4 575

5 719

6 431

8 039

Avfallstaxa 2021 Flerbostadshus och verksamheter, volymdebitering

Avfallstaxa flerbostadshus Södra skärgården volym 2022

Avgifter för försvårad hämtning

Med dragväg menas avståndet mellan kärlet och hämtningsfordonets uppställningsplats. Det är den väg som hämtningspersonalen drar eller skjuter kärlet manuellt. I föreskrifterna finns ytterligare bestämmelser om dragvägar. Matavfallsbehållare för boende dras utan avgift.

Avgifter för försvårad hämtning

Tjänst

Enhet

Avgift (kr/enhet)

 

Utan moms

Med moms

Dragväg för säck och kärl

Per meter, tillfälle och behållare

0,95

1,19

Trappsteg *

Per trappsteg, tillfälle och behållare

2,59

3,24

Hiss

Per tillfälle och behållare

18,31

22,50

Isättning av säck *

Per tillfälle och säck

2,68

3,35

* Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst. För att inte behöva sätta i en säck kan motsvarande kärltjänst användas.

Avgift för felsorterat avfall

Renhållningspersonalen kontrollerar kvaliteten på det på det aktuella avfallet i samband med varje tömning. Om behållaren innehåller otillåtet avfall töms den inte, men avgift tas ut. För att få tömt behöver fastighetsinnehavaren beställa en extra tömning med rätt avfallsslag eller plocka bort det otillåtna avfallet.Om behållaren är en underjordsbehållare för matavfall och det är en mindre felsortering töms behållaren trots felsortering och ingen beställning krävs.

Felsorterat avfall i matavfallsbehållare

I samband med tredje påpekandet om felsortering i matavfallsbehållare debiteras en avgift för felsortering. För underjordsbehållare med felsortering debiteras en felsorteringsavgift vid varje tillfälle.

Avgift för felsorterat avfall

Matavfall

Rutin

Enhet

Avgift (kr/enhet)

 

 

 

Utan moms

Med moms

Kärl och säck – villor och radhus

Efter 3 tillfällen,
töms ej

Hämtställe

388

485

Kärl och säck – flerbostadshus

Efter 3 tillfällen,
töms ej

Hämtställe

584

730

Markbehållare – mindre felsortering

Varje tillfälle,
töms

Behållare

71

89

Markbehållare – större felsortering

Varje tillfälle,
töms ej

Behållare

71

89

Mobil sopsug

Efter 3 tillfällen,
töms ej

Tank

584

730

Container

Efter 3 tillfällen,
töms ej

Behållare

213

266

Matavfall i tank

Efter 3 tillfällen,
töms ej

m3 tankvolym

584

730

Grovavfall och annat utsorterat avfall

Som fastighetsägare är du också skyldig att tillhandahålla utrymmen för grovavfall, eller regelbundet ställa upp en container där de boende kan slänga sina grovsopor. Hämtning av grovavfall är en separat tjänst.

De boende uppskattarom de även kan lämna annat utsorterat avfall i anslutning till fastigheten. Elavfall kan samlas i en elektronikhäck i grovsoprummet, tidningar, glas och förpackningar kan ha egna kärl i det vanliga soprummet. På så sätt kan mängden restavfall minskas betydligt och avgiften för avfallshanteringen hållas nere. Hör med kretslopp och vattens kundservice om vilka alternativ som finns och vad som kan passa just din fastighet.

Hyra container

Här kan du läsa vad det kostar att hyra container.

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}