Till sidans huvudinnehåll

Avfallstaxa för flerbostadshus och verksamheter


Här hittar du som äger eller förvaltar flerbostadshus, eller som driver verksamhet, din avfallstaxa för 2024. Du betalar efter hur mycket avfallet som dina hyresgäster eller bostadsrättsinnehavare slänger väger.

Viktdebitering gäller i hela Göteborg förutom för Södra skärgården. Viktdebitering innebär att vi väger avfallet när vi hämtar det och att du betalar en viktavgift som beror på hur mycket de boendes sopor väger. Avgiften som vi tar ut för att hämta ditt avfall beror på hur stora avfallsbehållarna är, hur ofta du vill få avfallet hämtat och om de boende sorterar ut matavfallet eller ej. Utöver det kan det tillkomma en avgift för att renhållaren behöver dra dina kärl en bit fram till sopbilen.


Frågor och svar om viktbaserad avfallstaxa

Du kan enkelt sänka dina kostnader genom att sortera, beställa glesare hämtning och ställa dina kärl så att renhållaren inte behöver dra dem så långt fram till sopbilen. Du kan ändra ditt abonnemang två gånger om året utan att det kostar något. Gör du fler ändringar tar Kretslopp och vatten ut en administrationsavgift på 123 kr exklusive moms (154 kr inklusive moms).

Här får du fler tips om hur du kan förebygga avfall:

Förebygg avfall i flerbostadshus

Här hittar du de två senaste kompletta avfallstaxorna:

Avfallstaxa 2023 komplett

Avfallstaxa 2024 komplett

Viktavgift

 

Viktavgift (kr/kg)

Tjänst

Matavfall, returpapper

Restavfall, blandat avfall

 

 

Utan moms

Med moms

Viktavgift

Ingen avgift

2,52

3,15


Om det inte går att väga avfallet på grund av fel på vågen i sopbilen kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 10 vägningarna.

Kärl- och säckhämtning i flerbostadshus och hos verksamheter

Årsavgift i kronor per kärl. Viktavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall. Avgift för försvårad hämtning, exempelvis dragväg kan tillkomma. För matavfallskärl med säckar (140 liter med säck) ingår en säck per kärl och tömning. Restauranger kan ha max 370 liters kärl för blandat avfall och verksamheter max 140 liter för matavfall. För verksamheter ingår tvättning av matavfallskärl två gånger per år.

Helårshämtning

 

 

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

 

 

Utan
moms

Med
moms

Utan
moms

Med
moms

Utan
moms

Med
moms

140 liter

var 14:e dag

-

-

1 194

1 493

1 674

2 093

1 gång per vecka

1 067

1 334

1 745

2 181

2 463

3 079

190 liter

var 14:e dag

-

-

1 253

1 566

1 761

2 201

1 gång per vecka

-

-

1 794

2 243

2 533

3 166

240 liter

1 gång per vecka

1 687

2 109

-

-

-

-

300 liter*
370 liter

var 14:e dag

-

-

1 655

2 069

2 401

3 001

1 gång per vecka

-

-

2 957

3 696

4 288

5 360

400 liter*

var 14:e dag

-

-

1 852

2 315

2 671

3 339

1 gång per vecka

-

-

3 305

4 131

4 770

5 963

600 liter*
660 liter

var 14:e dag

-

-

2 852

3 565

4 113

5 141

1 gång per vecka

-

-

5 092

6 365

7 345

9 181

* Under avveckling, kan ej nytecknas. Matavfall med säck 140 liter avvecklas under året, tilläggsavgift för 52 säckar 178 kr per år (med moms).


Sommarhämtning 1 maj–30 september

Sommarhämtning 1 maj–30 september

 

 

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

 

 

Utan
moms

Med
moms

Utan
moms

Med
moms

Utan
moms

Med
moms

140 liter

Var 14:e dag

-

-

673

841

948

1 185

1 gång per vecka

469

586

948

1 185

1 334

1 668

190 liter

var 14:e dag

-

-

707

884

999

1 249

1 gång per vecka

-

-

996

1 245

1 406

1 758

240 liter

1 gång per vecka

725

906

-

-

-

-

300 liter*
370 liter

Var 14:e dag

-

-

-

-

1 415

1 769

1 gång per vecka

-

-

1 763

2 204

2 527

3 159

400 liter*

Var 14:e dag

-

-

-

-

1 618

2 023

1 gång per vecka

-

-

1 845

2 306

2 891

3 614

600 liter*
660 liter

Var 14:e dag

-

-

-

-

2 312

2 890

1 gång per vecka

-

-

2 891

3 614

4 127

5 159

*Under avveckling, kan ej nytecknas

Komprimerade kärl för verksamheter*

 

 

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare

Hämtning

Restavfall

Blandat avfall

 

 

Utan
moms

Med
moms

Utan
moms

Med
moms

400 liter normalkomprimerade*

1 gång per vecka

5 697

7 121

8 136

10 170

* Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst eller kärlstorlek.


Hämtning från markbehållare i alla hämtningsområden

Viktavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall. Innersäck ingår och sätts i för de behållartyper som är avsedda för detta. I avgiften ingår tvättning av matavfallsbehållare en gång per år. Tilläggsavgift för felsortering kan tillkomma.

 

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

 

 

Utan
moms

Med
moms

Utan
moms

Med
moms

Utan
moms

Med
moms

Per m3 behållarvolym*

Var 14:e
dag

-

-

3 476

4 345

4 520

5 650

1 gång
per vecka

5 232

6 540

6 953

8 691

9 040

11 300

*Minst 1 m3, avrundat upp till närmaste halvkubik. Om matavfallet är felsorterat och innehåller annat avfall än bara matavfall klassas det om till blandat avfall. Avfallet vägs och viktavgift tillkommer.

Hämtning med mobil sopsug

Viktavgift tillkommer för blandat avfall och restavfall. För blandat avfall och restavfall tillkommer även en dockningsavgift. Dockningsavgiften tas ut per dockningsställe. För matavfallet tas ingen viktavgift eller dockningsavgift ut.

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

 

 

Utan
moms

Med
moms

Utan
moms

Med
moms

Utan
moms

Med
moms

0,2 m3

1 gång
per vecka

1 306   

1 633  

-

-

-

-

0,3 m3

1 gång
per vecka

 1 639   

2 049  

-

-

-

-

Per m3 behållarvolym*

Var 14:e
dag

-

-

2 379   

2 974  

3 397   

4 246  

1 gång
per vecka

 2 125   

2 656  

4 759   

5 949  

 6 795   

8 494  

*Minst 1 m3, avrundat upp till närmaste halvkubik. Om matavfallet är felsorterat och innehåller annat avfall än bara matavfall klassas det om till blandat avfall. Avfallet vägs och viktavgift tillkommer.

Dockningsavgift för mobil sopsug

Hämtning

Årsavgift dockning (kr/ställe)

 

Utan
moms

Med
moms

Var 14:e dag

5 834

7 293

1 gång per vecka

11 665

14 581

Tilläggstjänster för mobil sopsug och markbehållare

Tilläggstjänster för mobil sopsug

Vid behov av extra sugning med tömning, till exempel i samband med underhållsarbete, tar vi ut en avgift för framkörning och assistanstid. Arbetet utförs vid en överenskommen tidpunkt.

Tjänst

Enhet

Avgift (kr/enhet)

 

 

Utan
moms

Med
moms

Assistanstid

 15 min

421

526

Framkörning

 Tillfälle

816

1 020

Auktoriserad hämtning av returpapper från flerbostadshus och verksamheter

Tjänsten beställs direkt från någon av Kretslopp och vattens auktoriserade avfallshämtare och görs enligt överenskommelse med dessa. Avgiften får som mest uppgå till belopp enligt tabellen och betalas direkt till utföraren enligt dennes rutiner. Viktavgift och kärlhyra ingår i priset. Avgift för försvårad hämtning, exempelvis dragväg, kan tillkomma enligt avfallshämtarens prislista.

 

Maximal tömningsavgift (kr/behållare/tömning)

Behållare

Returpapper

 

 

Utan
moms

Med
moms

Litet kärl (upp till cirka 150 liter)

62

78

Mellankärl (cirka 190 - 240 liter)

69

86

Stort kärl (större än 300 liter)

110

138

Markbehållare

534

668

Tilläggsavgift för extra tömning

816

1 020

Auktoriserad hämtning av förpackningar från flerbostadshus

Tjänsten beställs direkt från någon av Kretslopp och vattens auktoriserade avfallshämtare och görs enligt överenskommelse med dessa. Avgiften betalas direkt till avfallshämtaren enligt dennes rutiner.

Viktavgift och kärlhyra ingår i priset. Avgift för försvårad hämtning, eller andra tillkommande tjänster, exempelvis dragväg eller städning, kan tillkomma enligt överenskommelse med avfallshämtaren och omfattas inte av avgiften.

Hämtning av förpackningar av plast och papper är gratis en gång per vecka eller mer sällan. Hämtning av förpackningar av metall och glas är gratis varannan vecka eller mer sällan. Verksamheter som är samlokaliserade med bostäder kan använda sig av, tjänsterna, men övriga verksamheter kan inte det.

Här kan du läsa mer om vad som händer i frågan om förpackningsinsamling 2024 för flerbostadshusägare.

 

Tömningsavgift (kr/behållare/tömning)

Tömningsavgift (kr/behållare/tömning)

Behållare

Hämtning

Papper eller plast

Metall, färgat eller ofärgat glas

Utan
moms

Med
moms

Utan
moms

Med
moms

Kärl

Var 14:e dag
eller mer sällan

0

0

0

0

1 gång per vecka

0

0

43

54

2–7 gånger per vecka*

86

108

86

108

Markbehållare

Alla

0

0

0

0

Container

Alla

0

0

0

0

*Första tömningen per vecka debiteras enligt avgiften för 1 gång/vecka och ytterligare tömningar samma vecka debiteras med avgiften för 2–7 gånger/vecka.

Avfallstaxa 2024 flerbostadshus och verksamheter

Avfallstaxa 2024 övriga tjänster flerbostadshus

Avfallstaxa flerbostadshus och verksamheter vikt 2023


Hämtning av avfall i Södra Skärgården

Kärl- och säckhämtning i flerbostadshus och hos verksamheter

I årsavgiften ingår behandlingsavgift. Avgift för försvårad hämtning, exempelvis dragväg, kan tillkomma, se avsnitt 7. För matavfallskärl med säckar (140 liter med säck) ingår en säck per kärl och tömning. Restauranger kan ha max 370-liters kärl för blandat avfall och verksamheter max 140 liter för matavfall. För verksamheter ingår tvättning två gånger per år.

Helårshämtning

 

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

 

 

Utan
moms

Med
moms

Utan
moms

Med
moms

Utan
moms

Med
moms

120 liter kärl

1 gång
per vecka

1 051

1 314

-

-

-

-

140 liter kärl

var 14:e
dag

-

-

1 788

2 235

2 449

3 061

1 gång
per vecka

1 067

1 334

2 916

3 645

3 987

4 984

190 liter kärl

var 14:e
dag

-

-

2 019

2 524

2 762

3 453

1 gång
per vecka

-

-

3 302

4 128

4 511

5 639

240 liter kärl

1 gång
per vecka

1 687

2 109

-

-

-

-

370 liter kärl

var 14:e
dag

-

-

2 905

3 631

3 950

4 938

1 gång
per vecka

-

-

5 494

6 868

7 449

9 311

Sommarhämtning 1 maj–30 september

 

Årsavgift (kr/behållare)

Behållare

Hämtning

Matavfall

Restavfall

Blandat avfall

 

 

Utan
moms

Med
moms

Utan
moms

Med
moms

Utan
moms

Med
moms

140 liter kärl

Var 14:e
dag

-

-

968

1 210

1 330

1 663

1 gång
per vecka

469

586

1 590

1 988

2 185

2 731

190 liter kärl

var 14:e
dag

-

-

1 085

1 356

1 493

1 866

1 gång
per vecka

-

-

1 809

2 261

2 478

3 098

240 liter kärl

1 gång
per vecka

725

906

-

-

-

-

370 liter kärl

Var 14:e
dag

-

-

-

-

2 246

2 808

1 gång
per vecka

-

-

3 049

3 811

4 281

5 351

Extra hämtning av kärl och säckar

Avgift för extra hämtning, med behandlingsavgift. Extra hämtning görs inom tre arbetsdagar, men undantag kan förekomma.

Behållare

Avgift (kr/behållare)

Utan
moms

Med
moms

Säckar och kärl
upp till 240 liter

171

214

Kärl 370 liter

261

326

Kärl 660 liter

541

676


Avfallstaxa 2024 Villa, radhus och fritidshus i södra skärgården innehåller även information för flerbostadshus och verksamheter.

Avfallstaxa flerbostadshus och verksamheter södra skärgården 2024

Avfallstaxa 2024 övriga tjänster flerbostadshus

Avgifter för försvårad hämtning

Med dragväg menas avståndet mellan kärlet och hämtningsfordonets uppställningsplats. Det är den väg som hämtningspersonalen drar eller skjuter kärlet manuellt. I föreskrifterna finns ytterligare bestämmelser om dragvägar. Matavfallsbehållare för boende dras utan avgift.

Tjänst

Enhet

Avgift (kr/enhet)

 

Utan
moms

Med
moms

Dragväg för säck och kärl

Per meter, tillfälle och behållare

1,06

1,33

Trappsteg*

Per trappsteg, tillfälle och behållare

2,90

3,63

Hiss

Per tillfälle och behållare

20,51

25,64

Isättning av säck*

Per tillfälle och säck

3,00

3,75

*Inga nya abonnemang tecknas för denna tjänst. För att inte behöva sätta i en säck kan motsvarande kärltjänst användas.

Avgift för felsorterat avfall

Renhållningspersonalen kontrollerar kvaliteten på det på det aktuella avfallet i samband med varje tömning. Om behållaren innehåller otillåtet avfall töms den inte, men avgift tas ut. För att få tömt behöver fastighetsinnehavaren beställa en extra tömning med rätt avfallsslag eller plocka bort det otillåtna avfallet.Om behållaren är en underjordsbehållare för matavfall och det är en mindre felsortering töms behållaren trots felsortering och ingen beställning krävs.

Felsorterat avfall i matavfallsbehållare

I samband med tredje påpekandet om felsortering i matavfallsbehållare debiteras normalt en avgift för felsortering. För markbehållare debiteras däremot en felsorteringsavgift vid varje tillfälle.

”Töms ej” nedan innebär att fastighetsinnehavaren behöver beställa en extra tömning med rätt avfallsslag (till exempel blandat avfall) eller plocka bort det otillåtna ur matavfallet. Om behållaren är en markbehållare för matavfall och det är en mindre felsortering töms behållaren trots felsortering och ingen ny beställning krävs.

Matavfall

Rutin

Enhet

Avgift (kr/enhet)

 

 

 

Utan
moms

Med
moms

Kärl och säck – villor och radhus

Efter 3 tillfällen, töms ej

Hämtställe

435

544

Kärl och säck – flerbostadshus

Efter 3 tillfällen, töms ej

Hämtställe

654

818

Markbehållare – mindre felsortering

Varje tillfälle, töms

Behållare

80

100

Markbehållare – större felsortering

Varje tillfälle, töms ej

Behållare

68

85

Mobil sopsug

Efter 3 tillfällen, töms ej

Tank

654

818

Container

Efter 3 tillfällen, töms ej

Behållare

204

255

Matavfall i tank

Efter 3 tillfällen, töms ej

m3 tankvolym

654

818

Grovavfall och annat utsorterat avfall

Som fastighetsägare är du också skyldig att tillhandahålla utrymmen för grovavfall, eller regelbundet ställa upp en container där de boende kan slänga sina grovsopor. Hämtning av grovavfall är en separat tjänst.

De boende uppskattarom de även kan lämna annat utsorterat avfall i anslutning till fastigheten. Elavfall kan samlas i en elektronikhäck i grovsoprummet, tidningar, glas och förpackningar kan ha egna kärl i det vanliga soprummet. På så sätt kan mängden restavfall minskas betydligt och avgiften för avfallshanteringen hållas nere. Hör med kretslopp och vattens kundservice om vilka alternativ som finns och vad som kan passa just din fastighet.

Hyra container

Här kan du läsa vad det kostar att hyra container.

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}