Till sidans huvudinnehåll

Anmäl utebliven hämtning


Om vi missat att tömma fastighetens avfall, anmäl detta snarast till Kretslopp och vattens kundservice. Då kan vi se till att åtgärda problemet så snart som möjligt.

Ring och anmäl den uteblivna hämtningen. Avfallet hämtas senast första påföljande vardag.

Personalen tömmer inte överfulla kärl

Att avfallet inte hämtats kan också bero på att hämtningen försvårats på något sätt. Renhållningspersonalen har inte skyldighet att tömma överfyllda och alltför tunga kärl. Detsamma gäller om en säck går sönder, eller om något stått i vägen inne i soprummet eller på dragvägen.

Akuta störningar och ändringar av avfallshämtning

Vill du veta om sophämtningen är försenad i större områden, till exempel på grund av tekniska problem, eller om vi har ändrat hämttillfälle eller hämtställe, eller ordnat container eller kärl, till exempel på grund fysiska hinder som snö och halka, så kan du läsa om det här: Akuta störningar och ändringar av avfallshämtning.

Så här gör du

Har vi inte hämtat dina sopor eller om du vill beställa extra hämtning ringer du till Kretslopp och vattens kundservice.

Kontakta Kretslopp och vattens kundservice om du har frågor

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Söker du en specifik tjänsteperson ringer du:

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"Förvaltningen Kretslopp och vattens kundservice", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}