Till sidans huvudinnehåll
Illustrationsbild av Avenyn efter upprustning

Centrum

Stadsdelen Centrum i Göteborg är hjärtat av staden och fungerar som dess kommersiella och kulturella centrum. Centrum präglas av en kombination av modern arkitektur och historiska byggnader. Avenyn är en av stadens mest kända gator, kantad av restauranger, butiker och nöjesställen. Centrum har bra kollektivtrafik, med flera spårvagns- och busslinjer som trafikerar området och en central plats för tåg- och bussförbindelser på Göteborgs centralstation.

Avenyn

Sveriges mest kända gata kommer de närmaste åren att utvecklas för att åter bli den vackraste. Göteborgs Stad och fastighetsägare längs Avenyn planerar nu inför en större upprustning och ny gestaltning.

Ekmanska sjukhuset - blir anpassad grundskola

Ekmanska sjukhuset ska byggas om för att kunna användas som anpassad grundskola. Det finns ett stort behov av lämpliga lokaler för anpassad skolverksamhet. Ekmanskas lokaler passar bra för detta, bland annat på grund av sin höga tillgänglighet som kommer sig av att det tidigare varit ett vårdboende.

Engelbrektslänken

Nu startar arbetet med att göra spårvagnsnätet i centrala Göteborg mer tåligt. Det ska bli enklare att leda om trafiken vid olyckor och oförutsedda händelser som till exempel när en spårvagn går sönder.

Förskola Bielkegatan - nybyggnad

I Lunden planeras en fyra avdelningar stor förskola i anslutning till De Geersparken.

Gång- och cykelbro Packhuskajen - Hugo Hammars kaj

I september 2021 beslutade kommunfullmäktige att staden ska planera vidare för en gång- och cykelbro mellan Packhuskajen och Hugo Hammars kaj.

Göteborgs konstmuseum - om och tillbyggnad

I snart 100 år har Göteborgs konstmuseum funnits i byggnaden vid Götaplatsen. Men nu behöver museet utvecklas så att det lever upp till de behov och förväntningar som besökare, konstnärer och samarbetspartners har. Det gäller till exempel tillgänglighet för alla och att museet ska fungera ännu bättre både som museum och arbetsplats.

Heden

Attraktiv, öppen, livlig och tillgänglig – framtidens Heden har goda förutsättningar att locka fler göteborgare än i dag.

Hisingsbron

Hisingsbron ligger mitt i centrala Göteborg. Hisingsbron öppnades för gående, cyklister, bilar och bussar den 9 maj 2021. Den 16 augusti 2021 öppnades bron även för spårvagnar och den 5 september samma år var det dags för den avslutande invigningsceremonin.

International School of the Gothenburg Region - tillbyggnad

International School of the Gothenburg Region, ISGR, behöver plats för fler elever. En ny tillbyggnad ger plats för 400 elever i årskurs 3-6, och kommer också att innehålla bland annat musiksalar, rörelsesal, tillagningskök och matsal. The International School of Gothenburg needs more space for a growing number of pupils. An extension will make room for 400 more pupils.

Kanalmurarna

Flera av Göteborgs kanalmurar är i dåligt skick och behöver rustas upp. De byggdes på 1600-talet när trafiken bestod av häst och vagn. På grund av ålder och nutidens tunga trafik har murarnas grundläggning blivit sliten. Snart startar upprustningen längs Stora Hamnkanalen och Fattighusån. Ett omfattande projekt som också innebär att göteborgare och besökare får tillgång till gatorna på ett nytt sätt.

Packhuskajen

Stadsmiljöförvaltningen rustar upp Packhuskajen i etapper, med start i december 2019 från kajen utanför Stora tullpackhuset vid Packhusplatsen och fortsatt bort mot operan. Packhuskajen började anläggas på 1860-talet och med sina 150 år är kajen i stort behov av att rustas upp.

Palmhuset - restaurering

Palmhuset i Trädgårdsföreningen är en av Göteborgs mest ikoniska byggnader. Nu ska den både restaureras och moderniseras för att vara redo för framtiden.

Smålandsgatan

Poliser, studenter och tennis – detaljplanen för Smålandsgatan har verkligen ett blandat innehåll. Idén är att ge polisen det utrymme den behöver samtidigt som hela området blir mer stadslikt.

Stora Torps Stall

I utkanten av Delsjöreservatet ligger fastigheten Göteborg Torp 749:140, ofta kallad Stora Torps Stall. Stora Torp och dess ekonomibyggnader uppfördes 1851, och är från början en stor lantegendom med anor från 1550-talet.

Konstnärliga fakulteten

Nu byggs en ny byggnad för konstnärliga fakulteten. Byggnaden ska heta Konstnärliga. Med en samlad konstnärlig fakultet, en uppgång för Västlänken och nya kopplingar genom området finns det möjlighet att stärka Göteborg som universitetsstad och området vid Renströmsparken som en kreativ mötesplats.
${loading}