Till sidans huvudinnehåll
Byggarbetsplats med glasbyggnader i bakgrunden och en ofärdig konstruktion i förgrunden.

Bebyggelse på Götaleden/E45


När Götaleden är nedsänkt och överdäckad öppnar det för att kunna bygga stad med arbetsplatser och bostäder i ett centralt läge med goda kollektivtrafikmöjligheter.

Vad?

800 meter av Götaleden mellan Lilla Bommen och Marieholm har sänkts ner cirka 6 meter i marken. Den västra delen av nedsänkningen har överdäckats och en ny tunnel har byggts, Gullbergstunneln. På tunneltaket finns möjlighet att bygga över 3500 arbetsplatser och 400 bostäder på en plats som tidigare enbart fungerade som trafikled.

Även den östra delen av nedsänkningen förbereds för en framtida överdäckning.

Så arbetar staden med bostäder och bebyggelse

Var?

Götaleden är en del av Europaväg 45 som går längsmed Göta Älv genom centrala Göteborg. Gullbergstunneln sträcker sig mellan Stadstjänaregatan, vid Hisingsbrons södra fäste, och Torsgatan. Vid Kämpegatan och Falutorget blir det två nya trafikmot och för att skapa två genomgående körfält för E45 breddas bron vid Gullbergsmotet.

Varför?

När Gullbergstunneln är klar och trafikleden är nedsänkt och överdäckad så har vi möjlighet att skapa stadsliv i ett centralt läge nära vattnet. Här kan det bli fem nya kvarter i ett av Sveriges bästa pendlingslägen i och med närheten till centralstationen. Allt som allt kan det blir över 3500 arbetsplatser, handel i bottenplan och 400 bostäder.

Boulevarden som placeras ett kvarter från Gullbergstunnelns tak blir också en ryggrad mellan Skeppsbron och Gullbergsvass. Boulevarden ska bli ett stråk med liv och rörelse och passerar olika platser som Packhusplatsen, Kanaltorget och Bergslagsbanans stationspark.

Att bygga stad ovanpå en trafikled är naturligtvis komplicerat, en av många utmaningar som måste lösas och som Göteborgs Stad nu jobbar med är hur vi ska hantera luftmiljön i området.

När?

Detaljplanen vann laga kraft i november 2023.  

Vem?

Nedsänkningen av Götaleden samt byggande av Götatunneln ansvarar Trafikverket för. Överdäckningen och kommande markanvisning på den nya byggbara marken ovanpå tunneltaket ansvarar Göteborgs Stad för.

För dig som vill veta mer


Aktuellt från Göteborgs Stad

Illustrationen visar Centralenområdet från Läppstiftet mot centralstationen

Mycket på gång i Centralenområdet

2024-02-27

Det händer mycket kring Göteborgs Centralstation just nu och området är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. Idag är det till stor del en byggarbetsplats, men målet är att området ska utvec…

Kontakt

Per-Anders Käll

Projektledare
E-post: per-anders.kall@exploatering.goteborg.se

Kristin Östling

Kommunikationsansvarig
E-post: kristin.ostling@exploatering.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}