Till sidans huvudinnehåll
Flygvy över centralstationens bangård, med sammankopplande tågspår.

Bangårdsförbindelsen


Bangårdsförbindelsen ska bidra till att skapa ett tillgängligt, mer attraktivt och tryggt område runt Göteborgs Centralstation.

Vad?

Förbindelsen ska minska bangårdens barriäreffekt och förbättra tillgängligheten och framkomligheten i området. Bangårdsförbindelsen ska främja hållbara resor, och frigöra Nils Ericsonsplatsen och Drottningtorget. Därmed kan en attraktivare stadsmiljö på dessa platser skapas.

Så arbetar staden med infrastruktur

Varför?

Förbindelsen ska minska bangårdens barriäreffekt och förbättra tillgängligheten och framkomligheten i området. Bangårdsförbindelsen ska främja hållbara resor, och frigöra Nils Ericsonsplatsen och Drottningtorget. Därmed kan en attraktivare stadsmiljö på dessa platser skapas.

Hur?

En förstudie för Bangårdsförbindelsen slutfördes under hösten år 2023. Förstudien har presenterat två huvudalternativ till en förbindelse, vid Åkareplatsen respektive Odinsplatsen. Studien har skickats på remiss och även allmänheten har fått möjlighet att lämna synpunkter.

När?

Arbetet med Bangårdsförbindelsen har pågått sedan 2010. Uppdraget är komplext och nya förutsättningar har tillkommit över tid. För närvarande pågår arbete med att sammanställa remissvaren på förstudien och att ta fram inriktning för det fortsatta arbetet. Föreslagen inriktning ska behandlas i stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige under år 2024.

Dokument

Slutrapport Bangårdsförbindelsen

Aktuellt från Göteborgs Stad

Illustrationen visar Centralenområdet från Läppstiftet mot centralstationen

Mycket på gång i Centralenområdet

2024-02-27

Det händer mycket kring Göteborgs Centralstation just nu och området är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. Idag är det till stor del en byggarbetsplats, men målet är att området ska utvec…

Frågor och svar

  • Varför är arbetet inriktat på viadukt och inte tunnel?

    I de tidiga detaljplanerna pekas förbindelsen ut som en viadukt som den mest ekonomiskt lönsamma lösningen.


  • Hur mycket kommer en förbindelse att kosta?

    Det går inte att säga i detta tidiga skede. Det vi vet är att det finns en miljard (i 2009 års prisnivå) avsatt inom det västsvenska paketet. För att kunna nyttja dessa pengar behöver projektavtal upprättas. I slutrapporten för en förbindelse som presenterades för stadsbyggnadsnämnden har ett av de presenterade alternativen kostnadsbedömts till 1,3 miljarder i 2023 års prisnivå. Kostnadsbedömning är dock gjord i ett tidigt skede och kommer att behöva uppdateras.


  • Var ska den vara placerad?

    Det finns inget beslut än om var förbindelsen ska vara placerad men någonstans i området mellan Odinsplatsen och Centralstationen på ena sidan och någonstans på den föreslagna och i så fall utbyggda Kämpegatan på den andra sidan.


Infrastrukturprojekt

Bild som visar Avenyns övre gågata med skyltskåp. I bakgrunden syns Göteborgs konstmuseum.
Göteborg växer

Avenyn

Visionsbild över Korsvägens ombyggnad. Området har en nybyggd station med grönt tak.
Göteborg växer

Korsvägenområdet

Visionsbild av centralstationen, en byggnad i glas med inslag av grönska och solpaneler på taket.
Göteborg växer

Station Centralen

Boulevard med träd i höstfärger. En spårvagn passerar.
Göteborg växer

Dag Hammarskjölds boulevard

Flygvy över Arendals hamn med utökad markyta.
Göteborg växer

Göteborgs Hamn

Visionsbild av Haga station, en rund byggnad med platt tak och träpaneler med hög insyn. I bakgrunden syns Hagakyrkan.
Göteborg växer

Västlänken

Övrig kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}