Till sidans huvudinnehåll
Flygbild av höghus med massa träd runt

Prästgårdsängen

Vid området Prästgårdsängen, längs med Danska vägen, har det planerats för drygt 400 nya bostäder. Den nya detaljplanen för området har vunnit laga kraft. Det är privata aktörer som bygger och utvecklar bostäderna.

Vad?

För att förbereda för utvecklingen behöver Göteborgs Stad bygga om gator och dra nya ledningar. Delar av parkområdet Lundenskogen kommer också att rustas upp och få nya entréer in till parken. Dessa arbeten kommer att pågå i etapper på olika platser i området och vissa har redan börjat. 

Så arbetar staden med bostäder och bebyggelse

Var?

Området Prästgårdsängen ligger i stadsdelen Lunden, längs med Danska vägen.

Varför?

Projektet Prästgårdsängen bidrar till bostadsförsörjningen i Göteborgs Stad. För att nya bostäder ska kunna byggas behöver kommunen dra nya ledningar och ibland bygga om gator.

När?

Byggnationen vid Prästgårdsängen påbörjades under 2023. Den första bostadsetappen kommer att omfatta delområdet söder om Prästgårdsgatan, som börjar byggas i juni 2023 och planeras vara klart under sommaren 2025. 

Göteborgs Stads arbeten med gator och ledningar sker etappvis inom området.

Hur påverkar det mig?

Under 2024 kommer ledningsarbeten att utföras längs Danska vägen, mellan Kärralundsgatan och Prästgårdsgatan. Arbetet inleds under april och kommer att pågå fram till slutet av året. Gång- och cykeltrafik kommer att ha framkomlighet genom området. Ett av körfälten kommer att påverkas under byggnationen.

Läs mer och se karta på sidan Fjärrvärme- och el/optoarbete på Danska Vägen April – December 2024

Vem? 

Bostäderna i området kring Prästgårdsängen byggs av de privata aktörerna Majvik Bygg och Örgryte Bygg. Göteborgs Stad bygger om gator, drar nya ledningar samt rustar upp delar av Lundenskogen. 

Karta med de detaljplaner som finns vid Danska vägen
Översikt över de olika detaljplanerna längs Danska Vägen. Illustration: exploateringsförvaltningen

Kontaktpersoner

Emma Holm

Projektledare exploateringsförvaltningen, Göteborgs Stad 
Telefonnummer: 031-368 10 81

Majvik Bygg AB

Byggaktör Prästgårdsängen söder om Prästgårdsgatan
Telefonnummer: 031-719 65 31
E-post: magnus@majvikbygg.se 

Örgryte Bostad AB

Byggaktör Prästgårdsängen norr om Prästgårdsgatan

Telefonnummer: 031-40 12 40
E-post: info@oba.se

För dig som vill veta mer

Detaljplan för Bostäder och verksamheter vid Prästgårdsängen

Ändring av detaljplan vid Prästgårdsängen

Så planeras staden

Övrig kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}