Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild av tegelbyggnad som ska bli skolbyggnad.

International School of the Gothenburg Region - tillbyggnad


International School of the Gothenburg Region, ISGR, behöver plats för fler elever. En ny tillbyggnad ger plats för 400 elever i årskurs 3-6, och kommer också att innehålla bland annat musiksalar, rörelsesal, tillagningskök och matsal. The International School of Gothenburg needs more space for a growing number of pupils. An extension will make room for 400 more pupils.

Visionsbilden högst upp på sidan är framtagen av White arkitekter.

Vad?

ISGR är en internationell skola som ägs av Göteborgsregionen. De internationella eleverna utgör ungefär två tredjedelar av elevstyrkan, och de har ofta föräldrar som under en period jobbar på något industriföretag eller universitet i regionen. I sina lokaler på Guldheden bedriver de i dagsläget verksamhet i årskurserna F-5.

Den nya byggnaden ska kopplas samman med de befintliga byggnaderna och ha plats för cirka 400 elever i årskurs 3-6. Förutom 15 klassrum ska den innehålla musiksalar, rörelsesal, administrativa lokaler, tillagningskök och matsal.

Så arbetar staden med skolor och förskolor

ISGR is an international school run by the Gothenburg Region, GR. About two thirds of the pupils are from different parts of the world with their parents working in one of the companies or universities in the region. The school located in Guldheden is now open to pupils from preschool classes up to 5th class. The new building will be connected to the current premises and accommodate 15 classrooms, music room, movement room, school administration, central kitchen and dining hall.

Var?

Skolan ligger på Guldheden nära Wavrinskys plats, och delar skolgård med flera andra skolor i området. Skolmiljön har kulturhistoriska värden och ingår i bevarandeområde Södra Guldheden i Göteborgs bevarandeprogram.

The school is located on Guldheden near the Wavrinsky square, and shares school yard with several other schools in the area. The school environment has cultural and historical values and is part of the Södra Guldheden conservation area in Gothenburg's conservation program.

Varför?

ISGR behöver fler elevplatser. Under ett antal år har skolan löst behovet med tillfälliga platser i paviljonger på tomten. Med den nya tillbyggnaden kan skolan få plats för årskurserna F-6.

ISGR needs to meet the demand from a growing number of pupils. Until now, the school has solved the need with temporary places in pavilions on the grounds. With the new extension, the school can accommodate grades preschool to 6th grade.

När?

Byggstarten var i mars 2023, och den nya byggnaden planeras stå färdig i juni 2025 för att kunna användas av verksamheten i samband med höstterminens start 2025.

Construction started in march 2023, and the new building is planned to start being used by the school in August 2025.

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är projektansvarig. Beställare är ISGR, som drivs av Göteborgsregionen, GR. Hedin Construction är utsedd entreprenör.

The Urban Property Departement of Göteborgs Stad is responsible for the project. The constructor is Hedin Construction.

Läs mer om skolans verksamhet

Nyheter om International school of the Gothenburg region

Stommen av en byggnad och en stor byggkran precis bredvid bilväg och spårvagnsspår.

Internationell skola vid Guldheden tar form

2024-02-02

Mycket på gång på en liten yta – så kan man sammanfatta det pågående bygget av en ny skolbyggnad till International School of the Gothenburg Region, ISGR, vid Wavrinskys plats på Guldheden.

Bild på när Kristina Tharing, Lars Elfast och Camilla Widman tar första spadtaget för ISGR. Med konfrencier  Birgitta Sandström Barac vid sidan av.

Första spadtaget för ISGR på Guldheden

2023-03-21

Nu är bygget av den nya skolbyggnaden av den internationella skolan ISGR igång. Skolan är viktig för att locka internationella experter till Göteborg, och i och med den nya byggnaden kan de ta emot yt…

Kontaktperson

Cecilia Lundqvist

Projektledare
E-post: cecilia.lundqvist@stadsfast.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}