Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild av drottningtorget kvällstid med stora glasbyggnader bakom centralstationen.

Centralenområdet

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 20 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv.

Om Centralenområdet

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 20 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv.

Bebyggelse på Götaleden/E45

När Götaleden är nedsänkt och överdäckad öppnar det för att kunna bygga stad med arbetsplatser och bostäder i ett centralt läge med goda kollektivtrafikmöjligheter.

Bangårdsförbindelsen

Bangårdsförbindelsen ska bidra till att skapa ett tillgängligt, mer attraktivt och tryggt område runt Göteborgs Centralstation.

Lilla Bommen

Till Lilla Bommen har människor kommit i alla tider. För att umgås, köpslå, arbeta och kanske för att få en liten bit av världen – fast i Göteborg. Området ligger precis vid Göta älv och innehåller bland annat Operan, en gästhamn och kontorsfastigheter. I och med Hisingsbrons invigning och att Götaälvbron är nedmonterad skapas ny plats för stadsutveckling i området.

Norr om Centralstationen

Göteborgsregionens nya city intill Centralstationen tar form de kommande åren. Vid sidan av Västlänkens nya Station Centralen skapas kontor, handel och bostäder. Här finns utmärkta kommunikationer med hållbara förtecken som minskar avstånd inom regionen och ökar närheten till våra skandinaviska grannländer.

Norr om Nordstan

I ett centralt läge som upplevs som undanskymt ligger en viktig pusselbit för Centralenområdet och Älvstaden. Nära centralen och operan, mellan Nordstans norra entré, Götatunneln och Nils Ericssons terminalen ligger ett område som ska utvecklas med bostäder, kontor, handel, en boulevard och inte minst två uppgångar till Västlänken.

Nyheter om Centralenområdet

Nu byggs det nya stationsområdet

2024-04-11

När Västlänkens station Centralen öppnar för trafik i december 2026 kommer stadsmiljön i stationsområdet ha bytt skepnad, med nya torg, gator, en boulevard och en park.

Illustrationen visar Centralenområdet från Läppstiftet mot centralstationen

Mycket på gång i Centralenområdet

2024-02-27

Det händer mycket kring Göteborgs Centralstation just nu och området är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. Idag är det till stor del en byggarbetsplats, men målet är att området ska utvec…

Visionsbild över nytt stationshus i Göteborg.

Klart med bygglov för nytt stationshus i Göteborg

2023-12-29

På årets sista stadsbyggnadsnämnd beslutades som bygglov för nytt stationshus för Västlänken vid Nils Ericson-terminalen. Byggnaden har en utformning i en klassisk stil som knyter an till den närligga…

${loading}