Till sidans huvudinnehåll
Bild på höghus i solnedgång

Lilla Danska vägen


Längs Lilla Danska vägen, mitt emot Prästgårdsängen, ska tre nya flerbostadshus byggas med cirka 46 lägenheter. Det är en privat aktör som bygger och utvecklar bostäderna.
Karta över flera detaljplaner runt Danska vägen
Översikt över de olika detaljplanerna längs Danska Vägen. Illustration: exploateringsförvaltningen

Vad?

Tre nya flerbostadshus med cirka 46 lägenheter. 

 Så arbetar staden med bostäder och bebyggelse

När?

Exploatören har skjutit fram byggstarten, som först planerades till årskiftet 2023/2024. Det finns i dagsläget ingen bestämd tidplan för byggstart vid Lilla Danska vägen.

Var?

Området ligger i stadsdelen Lunden, intill Lilla Danska vägen och mitt emot Prästgårdsängen. 

Vem?

Den privata byggaktören Westhouse fastigheter bygger bostäderna. 

För dig som vill veta mer

Detaljplan för bostäder vid Lilla Danska Vägen

Så planeras staden 

Kontaktpersoner

Andrea Wernersson

Projektledare exploateringsförvaltningen
Telefonnummer: 031-368 13 41

Jesper Sjövall

Exploatör flerbostadshus, Westhouse fastigheter
Telefonnummer: 0702 49 12 09
E-post: jesper.sjovall@westhouse.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}